Publikationer

Timbros publikationer

Omslag

Vågmästarna: Vem gör skillnad i Europaparlamentet?

26 mars, 2014
Inför Europaparlamentsvalet pratar nästan alla svenska partier om ”subsidiaritet”, den närhetsprincip som anger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Vad som sällan framkommer är att
Omslag

Den borgerliga romanen och medelklassens självförakt

25 mars, 2014
Under efterkrigstiden har medelklassen kommit att ersätta borgerskapet som beskrivning på den samhälls- och kulturbärande klassen. Medelklassen står i politikens centrum och är den grupp alla partier

Vem behöver skattesänkningar?

20 mars, 2014
Trots Alliansens fem jobbskatteavdrag så är låginkomsttagare i Sverige fortfarande mycket högt beskattade. I en ny rapport som släpps på Timbro i dag lämnas förslag på ett ordentligt utökat

Vad vill Alliansen med kulturpolitiken?

I samband med kulturutredningen 2007-2009 fördes en intensiv kulturpolitisk debatt i Sverige. När utredningen presenterade sitt betänkande fick det stark kritik från både höger och vänster, men sedan
Omslag

Vinner populisterna Europaparlamentsvalet?

12 mars, 2014
Europaparlamentsvalet i maj kommer sannolikt att resultera i en framgång för populistiska partier. I en rapport för Timbro diskuterar Andreas Johansson Heinö , statsvetare vid Göteborgs universitet
Omslag

Legala vapen - samhällsproblem eller rättighet?

11 mars, 2014
Vilka är egentligen utgångspunkterna för Sveriges vapenlagstiftning? Vad skulle de förändringar som på senare tid diskuterats få för konsekvenser – för brottsligheten och för laglydiga medborgares
Omslag

Vem representerar Sveriges muslimska väljare?

29 januari, 2014
I rapporten " Vem representerar Sveriges muslimska väljare? " diskuterar Ivar Arpi hur frågor om representativitet hanteras i svensk politik. Arpi kritiserar det identitetspolitiska tänkande som är
Omslag

Bygger besparingspolitiken på ett räknefel?

Under våren 2013 upptäckte två amerikanska studenter ett räknefel i ett forskningsresultat av nationalekonomerna Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff. Deras forskning hade visat att länder har svårt