Publikationer

Timbros publikationer

Omslag

Får vi mer kunskap med mindre klasser?

8 september, 2014
I en valrörelse som i liten utsträckning har handlat om sakförslag är det ett som med all säkerhet kommer att genomföras, eftersom de största partierna är överens över blockgränsen: klasserna ska

Att skapa en fungerande skolmarknad

17 juni, 2013
I princip alla sektorer i samhället har utvecklats kraftigt de senasteårhundradena. Den teknologiska revolutionen har möjliggjort stora produktivitetsökningar som på djupet har förändrat hur vi