Publikationer

Timbros publikationer

Essä: "Europa och kulturens förnyelse"

27 december, 2014
I essän Europa och kulturens förnyelse , ursprungligen publicerad 1987, avfärdar Hans L Zetterberg 2000-talet som en ny frihetstid, eftersom vi har fått ”gränsvärden för det mesta” och ett

Essä: "Vid historiens slut blåste bilen av vägen"

27 december, 2014
Jasenko Selimovic beskriver i Vid historiens slut blåste bilen av vägen känslan när revorna i kommunismen vidgades nästan i realtid, och förvåningen över hur lite väst verkade värdera allt det som

Essä: "Tjugofem år av tålamod"

27 december, 2014
Niklas Ekdal varnar i "Tjugofem år av tålamod" för de nyutopiska rörelser som vinner allt mer inflytande på den politiska dagordningen, och som hatar den pågående inkrementella, spontana evolution

Vad vill oppositionen med kulturpolitiken?

Vad händer med kulturpolitiken vid ett eventuellt maktskifte i höst? Vilka visioner har oppositionspartierna för den svenska kulturpolitikens framtid? Vilka reformer vill man genomföra och vilka av
Omslag

Renässans för den borgerliga stadsplaneringen

9 april, 2014
Dagens stadsplanering har problem. Stadsplaneraren söker, ofta i blindo, svar på frågan hur nya attraktiva stadsmiljöer kan skapas i och bredvid de miljöer som 1900-talet lämnat efter sig. En
Omslag

Den borgerliga romanen och medelklassens självförakt

25 mars, 2014
Under efterkrigstiden har medelklassen kommit att ersätta borgerskapet som beskrivning på den samhälls- och kulturbärande klassen. Medelklassen står i politikens centrum och är den grupp alla partier

Vad vill Alliansen med kulturpolitiken?

I samband med kulturutredningen 2007-2009 fördes en intensiv kulturpolitisk debatt i Sverige. När utredningen presenterade sitt betänkande fick det stark kritik från både höger och vänster, men sedan