Publikationer

Timbros publikationer

Vad lär vi våra barn om världen?

7 juni, 2012
”Det kinesiska samhället var inte redo för demokrati och politisk frihet.” Så kommenteras massakern vid Himmelska fridens torg i Natur & Kulturs populära lärobok i samhällskunskap för årskurs nio