Publikationer

Timbros publikationer

Jag är neutral!

En av de integrationsutmaningar som Sverige står inför är hur vi bemöter människor som ser världen på ett annorlunda sätt. För att det mötet ska bli så bra som möjligt behövs det ett genuint intresse

Människorna mellan stolarna

Människor utvisas från Sverige för att de tjänar några kronor för lite eller har fått jobb genom fel kanaler. I rapporten ”Människorna mellan stolarna” visar Fredrik Hultman att det inte är enskilda

Svensk kultur – en förutsättning för integration

26 juli, 2016
Heidenstam kallade Sverige “vår längtans bygd”. Nu har hemlängtan drabbat landet igen: varje politiker talar om svenska värderingar och Almedalen blev ett veckolångt nationaldagsfirande. Samtidigt är

Tio myter om lägre ingångslöner

22 februari, 2016
Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda blir allt större, samtidigt som antalet flyktingar som kommer till Sverige – ofta från länder med låg utbildningsnivå – är mycket stort. Nu

Etniskt företagande som startmotor

17 februari, 2016
Det är tio gånger så vanligt att migranter från Somalia startar eget företag i Minnesota, som i Sverige. Sysselsättningsgraden för somaliafödda är också två till tre gånger högre i USA. I rapporten ”

Får man ta Gud med sig till Sverige?

21 juli, 2015
Bygger religion murar mellan majoritetssamhälle och invandrare, eller kan religiösa samfund tvärtom fungera som broar som underlättar för integrationen i Sverige? Den frågan behandlar författaren
Omslag

Mindre mångfald med kvotering

10 oktober, 2014
I en ny rapport visar vi att diskriminering inte är skälet till att det sitter färre kvinnor än män i börsbolagens styrelser. Vidare kan vi se att kvotering skulle leda till mindre mångfald av

Jacob Lundbergs rapport om Thomas Piketty

29 juni, 2014
Den franske professorn Thomas Pikettys bok CAPITAL IN THE TWENTY-FIRST CENTURY har slagit ned som en bomb och mottagits med stor uppskattning, sedan den släpptes på engelska tidigare i år. I Sverige

Statlig finansiering till småföretag?

27 maj, 2014
Små och unga företag är mycket viktiga för Sveriges sysselsättning och välstånd, och jämfört med de flesta andra länder har Sverige ett bra företagsklimat. Ändå är nyföretagandet lågt relativt andra