Publikationer

Timbros publikationer

Migrationsdebattens karta - Andreas Johansson Heinö

tisdag, 29 december, 2015
Andreas Johansson Heinö förkastar föreställningen att skiljelinjen i invandringsfrågan skulle gå mellan realister och idealister. Johansson Heinö efterlyser tydligare ideologiska skiljelinjer: “skillnaden mellan vänster och höger upphör inte att existera vid Öresundsbron”, skriver han, “tvärtom är det just där som skillnaderna i synen på statens roll borde vara som tydligast”. Johansson Heinö beskriver sig som liberal och förordar exempelvis skärpta försörjningskrav i syfte att kunna bevara den fria rörligheten i Europa som han beskriver som en av de viktigaste politiska framgångarna.

Migrationsdebattens karta - Jakob Heidbrink

tisdag, 29 december, 2015
Jakob Heidbrink beskriver sin syn på migrationsfrågan som klassiskt Hayekiansk. Heidbrink poängterar vikten av att låta reformer växa fram i den takt som gör att människor känner acceptans för förändringen och kan förbereda sig för den nya tid som kommer där mer egenansvar förväntas. Även om han sympatiserar med idén att sänka välfärdsstatens ambitioner kraftigt för att hantera en omfattande migration, är det inte möjligt att göra i den makliga takt som behövs. Heidbrink konstaterar att alternativet är en nyliberal revolution, vilket [jag] “inte är beredd att acceptera” (s. 6).

Migrationsdebattens karta - Mattias Svensson

tisdag, 29 december, 2015
Mattias Svensson beskriver sin syn på migrationsfrågan som principiellt driven för fri rörlighet, med öppna gränser och en generös asylpolitik, “väl medveten om att detta är två olika saker”. I sin essä beskriver han hur denna fria rörlighet står i konflikt till välfärdsssystemet, och hur han där först prioriterar åtgärder för att avlösa boendekrisen och arbetsmarknadsproblemet men också ser en poäng med att strama åt asylsystemet där det gör minst skada. Grunden för detta är att det behövs för att bevara den fria rörlighet som etablerats i Norden och Europa. (s. 4).  

Mest lästa