Publikationer

Timbros publikationer

Världens högsta marginalskatt

fredag, 10 februari, 2017
I rapporten “Världens högsta marginalskatt” har Timbros tillträdande chefsekonom Jacob Lundberg kartlagt den effektiva marginalskatten i 31 länder.

Systemet framför allt. Om en konflikträtt på föreningsfrihetens bekostnad

onsdag, 16 november, 2016
Denna studie visar hur den svenska kon ikträttens utformning inskränker föreningsfriheten. Sammanställda data från Medlingsinstitutet visar att företag som utsätts för stridsåtgärder, eller hot om stridsåtgärder, tvingas välja mellan att underteckna kollektivavtal eller lägga ned verksamheten.

Den kostsamma värnskatten

torsdag, 18 augusti, 2016
En avskaffad värnskatt skulle öka skatteintäkterna med 3 miljarder kronor, uppskattar nationalekonomen Jacob Lundberg i Timbros briefing paper "Den kostsamma värnskatten". Intäktsökningen motsvarar kostnaden för 7 000 nyutexaminerade poliser.  Värnskatten är de sista fem procenten av den statliga inkomstskatten och betalas på månadsinkomster över 53 000 kronor. I rapporten ”Platt skatt för högre intäkter” visade Jacob Lundberg att det sannolikt skulle vara självfinansierande att avskaffa hela den statliga inkomstskatten.

Farväl till Systembolaget

tisdag, 12 juli, 2016
Tillsammans med Finland är Sverige det enda land som har ett statligt alkoholmonopol. I det nya pappret ”Farväl till Systembolaget” har författaren Alexander Fritz Englund kartlagt regleringssituationen och visar att: Av 28 medlemsländer är Sverige och Finland de enda två med ett statligt alkoholmonopol. Av 28 medlemsländer är Sverige det enda landet där man inte får sälja drycker med en alkoholhalt över 2,25 procent (3,5 för öl) i livsmedelsbutiker. Sverige har också högst åldersgräns i EU för köp av öl och vin – 20 år – som generellt är 18 år.

28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten

torsdag, 23 juni, 2016
Medlemsländer i EU har utvecklats i en ekonomiskt mer liberal riktning efter medlemskapet jämfört med åren innan de blev medlemmar. Det visar Alexander Fritz Englund i sitt briefing paper “28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten”.

Turordningsreglernas ekonomiska effekter

fredag, 10 juni, 2016
Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid HUI research, har i ett nytt briefing paper “Turordningsreglernas ekonomiska effekter” kartlagt vilka effekter den största reformen av LAS på senare år – möjligheten för mindre företag att undanta två anställda vid uppsägningar – hade på småföretagen. Vilka lärdomar kan vi dra? Och hur kan vi förändra LAS på ett sätt som gör att fler företag vågar ta den risk som en anställning innebär?

Tänk på procenten: Systembolagets ogrundade kampanj

fredag, 29 april, 2016
I en omfattande reklamkampanj påstår Systembolaget att man räddar 2 000 personer per år. Men kampanjen bygger på forskning med stora brister – så pass stora att kampanjen borde dras tillbaka. Det menar nationalekonomen Jacob Lundberg i ett nytt briefing paper, “Tänk på procenten: Systembolagets ogrundade kampanj”.

700 000 bostäder men ingen mark

torsdag, 3 mars, 2016
Sverige behöver 700 000 nya bostäder till 2025. Hälften av bostäderna behöver byggas i Stockholmsområdet. Samtidigt är det i Stockholm som det råder störst brist på mark för de aktörer som vill bygga. I detta briefing paper – "700 000 bostäder men ingen mark" – visar vår chefekonom Jesper Ahlgren hur mängden mark som skyddas har ökat dramatiskt sedan 2002 och att var sjätte kvadratmeter i Stockholm i praktiken kommer att omfattas av ett byggförbud inom fem år.

Skatteintäkten som blev en förlust

måndag, 28 december, 2015
Vid årsskiftet förändras den ekonomiska situationen för 400 000 svenskar: Sverige får världens högsta marginalskatt. Tanken är att den höjda skatten ska hjälpa till att finansiera regeringens reformer. Men i en ny granskning visar Jacob Lundberg, fil lic och doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, att reformen i stället kommer att leda till ett intäktsbortfall på upp till fyra miljarder. Det är en miljardförlust regeringen inte räknat med.  

Mest lästa