Om Timbro

Om Timbro

Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Vårt uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma.

Vi samlar personer med olika uppfattningar – som organisation har vi inget gemensamt program. Det som förenar oss är ett antal grundläggande övertygelser: allas rätt att utforma sitt eget liv, att mångfald och valfrihet är viktigare än ekonomisk jämlikhet och att politikens makt över människor och företag behöver minska.

Vår verksamhet involverar betydligt fler än oss som är anställda på Timbro, merparten av arbetet utförs av personer i vårt nätverk som anlitas för enskilda uppdrag. För närvarande fokuserar vi på fem områden: Välfärd, Arbetsmarknad och integration, Liberal Idéutveckling, Konkurrenskraft och Kultur. Inom ramen för Timbro Medieinstitut bedriver vi också mediegranskning.

Varje år publicerar vi ett 20-tal böcker och ett 40-tal rapporter samt arrangerar drygt 100 seminarier och andra större möten. Flera av våra medarbetare är flitigt anlitade kommentatorer och debattörer i olika medier. Vi har cirka 20 anställda och omsätter ungefär 35 miljoner kronor per år. Sedan 2003 finansieras Timbros verksamhet av Stiftelsen Fritt Näringsliv.

När Timbro grundades 1978 var det en motaktion mot ett allt för vänsterdominerat samhällsklimat. Sedan dess har samhällsklimatet förändrats, men inte vårt uppdrag. Två uppgifter som funnits med sedan starten är att tillgängliggöra liberala klassiker och vinna nya generationer för våra idéer. Sedan 2003 driver vi den ettåriga idéutbildningen Stureakademin som riktar sig till ungdomar i 20–27-årsåldern. Utbildningen är uppkallad efter Sture Eskilsson, som i början av 1970-talet skissade på planerna för en långsiktig opinionsbildning för ett friare samhälle. Eskilssons arbete ledde till att Timbro grundades.

En tankesmedja är aldrig starkare än de personer som bidrar till arbetet, deltar i seminarierna eller läser böckerna och rapporterna. All vår verksamhet sker öppet och alla är välkomna på våra seminarier.

Mycket har förändrats under de 35 år som gått sedan vårt arbete startade, men vårt grundläggande uppdrag är detsamma.

Välkommen till oss.

Karin Svanborg-Sjövall,

VD, Timbro