Om Timbro

Martina Stenström

Titel:  Marknadsansvarig Timbro Förlag
Telefon:  073 503 12 27

Martina Stenström har en fil. kand. i reklam och PR från Stockholm Business School samt är diplomerad IHR. Martina har tidigare arbetat på Strix Television med research och idéutveckling av dokumentärserier och som sponsoransvarig på Fjäderholmsteatern. Du kan läsa mer om Martina på Linkedin.