Om Timbro

Margareta Runsten

Titel:  Ekonomiassistent
Telefon:  070 143 64 70

Tidigare anställd på Bertil Ohlsson Revisionsbyrå senare sammanslaget med Hagström & Sillén, numera Ernst & Young. Arbetar på Timbro sedan 1989 med administration och ekonomi.