Om Timbro

Karin Svanborg-Sjövall

Titel:  VD
Telefon:  072 517 00 77

Karin Svanborg-Sjövall är sedan hösten 2014 VD för Timbro. Karin har en fil. kand. i statsvetenskap och Europastudier och är en av Sveriges främsta experter på välfärdsfrågor. 2011 publicerade hon boken Kentucky fried children? Om den svenska valfrihetens rötter och dess fiender om Sveriges ökade andel privata utförare i välfärdssektorn, som 2012 översattes till engelska och presenterades på The Guardians Public Leaders Summit. Karin är en flitig kommentator i svensk och internationell media, däribland The Economist, The Guardian, BBC och Le Figaro. Innan Karin började på Timbro arbetade hon bland annat som chef för Folkpartiets Brysselkontor och som politiskt sakkunnig åt den borgerliga regeringens högskoleminister. Hon har även varit ledarskribent på Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter samt haft flera krönikeuppdrag för svenska dags- och kvällstidningar, däribland Kvällsposten och Dagens Samhälle. För att kontakta Karin, skicka ett mail eller ring VD-assistent Birgitta Wöllner på 0701 - 43 73 41.