Om Timbro

Inger Christenson

Titel:  Ekonomichef
Telefon:  072 015 63 60

Inger Christenson är Ekonomichef på Timbro. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare arbetat som företagsrådgivare inom ekonomistyrning och affärsutveckling.

Läs mer om Inger Christenson på LinkedIn