Om Timbro

Andreas Johansson Heinö

Titel:  Förlagschef
Telefon:  073 596 72 08

Twitter: @JohanssonHeino

Andreas Johansson Heinö är förlagschef på Timbro och ingår i Timbros ledningsgrupp. Han är fil. dr. i statsvetenskap och disputerade 2009  vid Göteborgs universitet på avhandlingen Hur mycket mångfald tål demokratin? Demokratiska dilemman i ett mångkulturellt Sverige (Gleerups förlag) och är en efterfrågad kommentator i frågor som rör mångkultur, integration och medborgarskap. Han har tidigare arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs universitet. Hösten 2012 utkom Andreas med boken Gillar vi olika? Hur den svenska likhetsnormen hindrar integrationen på Timbro. Läs mer om Andreas på LinkedIn eller på hans blogg.