Mångkultur, tolerans och sexualitet – lärdomar från Indien

Mångkultur, tolerans och sexualitet – lärdomar från Indien

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Datum:  måndag, 30 maj, 2016 - 12:00 till 13:00
Adress: 
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm
Sverige

Den kulturella mångfalden ökar i Sverige, och framöver kommer vi oftare att ställas inför frågor som hur man balanserar tolerans för kulturella olikheter och ideal om jämställdhet och sexuell frihet. Hur kan ett samhälle underlätta för människor att leva harmoniskt sida vid sida, trots kulturella skillnader?  Och vilken roll spelar en sekulär stat för att trygga såväl religionsfrihet som individuell frihet?

Indien är ett av världens mest pluralistiska länder och frågeställningar som dessa har varit en del av den indiska debatten i över hundra år. Trots det är ökande intolerans en het fråga i Indien 2016 och många frågar sig hur mångfalden ska hanteras i globaliseringens tidevarv. Finns det några lärdomar som Sverige kan dra från Indiens erfarenheter, trots de extrema skillnaderna mellan de båda länderna?

Som en del av området Majoritet och mångkultur bjuder Timbro in till ett lunchseminarium med Jerry Johnson, välkänd HBT-aktivist från Bombay, och Henrik Sundbom, ordförande för Svensk-Indiska Föreningen. Samtalet inleds av Eli Göndör och hålls på engelska.


Jerry Johnson arbetar med multinationell kulturförståelse på Reliance Industries, ett av Indiens största företag. Han är också social aktivist och kommenterar politik och sociala frågor i medier som BBC World och CNN-IBN. Han har publicerat artiklar i bl.a. Times of India, DNA och Open Magazine.


Henrik Sundbom är ordförande för Svensk-Indiska Föreningen, chefredaktör för Idagora.se och tidigare medarbetare vid den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld. Till hösten är han aktuell med en bok om Indien på Timbro förlag.


Eli Göndör
, senior fellow, Timbro

Tid: Måndag 30 maj kl. 12.00-13.00. Lunch från kl. 11.30
Anmälan: Senast den 27 maj. Bindande anmälan. 
Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.
 

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Fler evenemang