Välfärd

Den svenska välfärdsmodellen står inför sin största utmaning sedan den skapades. Vi har en rikare, men också äldre och mer heterogen befolkning än någonsin tidigare. Förväntningarna på hög kvalitet, och kraven på individuella lösningar, har aldrig varit så stora. Ändå fortsätter välfärdsdebatten i gamla spår, med utbredd misstänksamhet mot enterprenörer och civilsamhälle och oacceptabelt låga förväntningar på resultat och resursanvändning i offentlig sektor.

Inom programområdet Välfärd utvecklar vi reformförslag och opinionsbildar för att välfärden ska anpassas för framtidens behov. Det handlar både om att skapa utrymme för ökad privat finansiering men också om att försvara att tjänster som är offentligt finansierade också måste ransoneras.

Vi arbetar för att:

  • säkra välfärdens finansiering genom utökade möjligheter till privata försäkringslösningar och konsumtion av välfärdstjänster
  • värna individens självbestämmande genom vidareutveckling av valfrihetssystemen
  • anpassa välfärdssystemen till ett samhälle präglat av ökad rörlighet och pluralism

Björn Hasselgren och Eli Göndör knyts till Timbro

2 mars, 2015

Björn Hasselgren, teknologie doktor vid KTH och Eli Göndör, fil dr i religionshistoria från Lunds universitet, är från och med i dag senior fellows på Timbro. Hasselgren har en bakgrund på KPMG och forskar i dag om offentlig sektors effektivisering. Eli Göndör disputerade 2012 på en avhandling om religionens betydelse för unga muslimska kvinnors självständighet och är i dag en profilerad kommentator i frågor som rör religiös mångfald.

Nu höjer vi nivån i två brännande frågor. Vi ger Eli Göndör och Björn Hasselgren en plattform att driva opinion, de ger oss nya perspektiv från akademin. På sikt är ambitionen att vi ska knyta till oss en handfull forskare som senior fellows på det här sättet, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Timbros senior fellows kommer att arbeta som rådgivare på deltid och driva ett antal projekt för Timbros räkning under året. Björn Hasselgren knyts till programområdet Välfärd.

En mer effektiv offentlig sektor är helt avgörande för att välfärdskalkylerna ska gå ihop framöver. Timbro har en viktig roll att verka för mer valfrihet och innovation och jag hoppas kunna bidra i det arbetet, säger Björn Hasselgren.

Eli Göndör, som 2013 var redaktör för antologin Religionen i demokratin (Timbro), knyts till programområdet Liberal idéutveckling.

Ur ett liberalt perspektiv ställer den ökade religiösa aktiviteten upp svåra men viktiga principiella frågeställningar. Det är en diskussion där jag tror att mina kunskaper kan komma till användning, säger Eli Göndör.

Läs mer om Björn Hasselgren på KTH:s hemsida.
Läs mer om Eli Göndör på www.eligondor.com/.


För pressbild på Björn Hasselgren, klicka här.
För pressbild på Eli Göndör, klicka här.

För en kort presentationsfilm av Timbros första senior fellows, klicka här.

För frågor kontakta:
Karin Svanborg-Sjövall, vd
E-post: karin.svanborg.sjovall@timbro.se
Twitter: @Karinsjva

Mer nyheter & kommentarer