Kultur

"I am a Liberal, yet I am a Liberal tempered by experience, reflexion, and renouncement, and I am, above all, a believer in culture."  - Matthew Arnold, Culture and Anarchy (1869)

Sedan tidernas begynnelse har människor uttryckt sig genom konstnärligt skapande. Från stenålderns grottmålningar och rituella danser kring lägerelden till dagens webbaserade konstuttryck och stora arenakonserter. De konstnärliga uttrycken har tillsammans med vetenskaperna och religionen utgjort de redskap vi skapat för att bättre förstå oss själva och vår omvärld.

Det kulturella skapandets, konstens i vid bemärkelse, villkor har skiftat från tid till tid. Dess syften har varit mångfaldigt: att underhålla, skapa och befästa gemenskaper, tradera det kollektiva minnet, markera status och hierarkier, att gå maktens ärenden eller att utmana den. Konsten har ställts i religionens, politikens, handelns och lokalsamhälletstjänst.

Kulturen är en stor del av vår identitet och påverkar hur vi uppfattar såväl oss själva som det omgivande samhället. Den är en källa till förströelse och rekreation liksom till förkovran och personlig utveckling, men också en arena för provokation, debatt och diskussion.

Borgerliga ståndpunkter på kulturområdet har alltför länge definierats utifrån de politiska motståndarna istället för att utgå från deegna filosofiska rötterna. Borgerlig kulturdebatt har därför tenderat att förvandlas till ett fruktlöst skyttegravskrig mot den politiska vänstern snarare än en intellektuell och framåtsyftande verksamhet.

Timbro kultur strävar efter att lyfta fram och belysa frågeställningar inom kulturområdet i bred bemärkelse som är relevanta för en samtida publik. Därför vill vi närma oss konsten, musiken, litteraturen, dramatiken, arkitekturen med flera konstnärliga områden utifrån det humanistiska perspektiv som alltid utgjort kärnan i den borgerliga identiteten.

Lars Anders Johansson

Publicerat

Recension: Den polske rörmokaren

15 mars, 2007
Under våren 2007 turnerar Riksteatern runt i landet med Den polske rörmokaren. Det är fem nyskrivna föreställningar där lika många manusförfattare belyser de reaktioner som uppstår när

Erik Zsiga i debatt på Riksteatern

12 mars, 2007
Under våren 2007 turnerar Riksteatern runt landet för att ge 'Den polske rörmokaren'. Det är fem nyskrivna föreställningar där lika många manusförfattare belyser de reaktioner som uppstår när

Michael Moynihan om Dean Reed

5 mars, 2007
Michael Moynihan, programansvarig på Timbro, skriver om den bortglömde socialistiske rockstjärnan Dean Reed i marsnumret av Reason Magazine. Läs artikeln

Timbro lanserar podcastserie med kända profiler

5 december, 2006
På Timbro står idéerna i centrum. Vad som sägs är viktigare än etiketten på den som säger det. Vi uppskattar personer som är goda berättare och kan ge liv åt sina idéer. Under de kommande

Zsiga chatduellerar med Timbuktu på ungtval.se

31 maj, 2006
Erik Zsiga, författare till boken Popvänstern, deltar sent i eftermiddag i ett debatt-battle med rapmusikern Timbuktu. På Aftonbladets valsatsning ungtval.se debatterar de politik och musik.

Svenska Akademien belönar Timbroskribent

21 december, 2004
På Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december tillkännagavs att skriftställaren och Timbroförfattaren Anders Johnson har tilldelats en belöning på 50 000 kronor ur Akademiens egna medel