Kultur

"I am a Liberal, yet I am a Liberal tempered by experience, reflexion, and renouncement, and I am, above all, a believer in culture."  - Matthew Arnold, Culture and Anarchy (1869)

Sedan tidernas begynnelse har människor uttryckt sig genom konstnärligt skapande. Från stenålderns grottmålningar och rituella danser kring lägerelden till dagens webbaserade konstuttryck och stora arenakonserter. De konstnärliga uttrycken har tillsammans med vetenskaperna och religionen utgjort de redskap vi skapat för att bättre förstå oss själva och vår omvärld.

Det kulturella skapandets, konstens i vid bemärkelse, villkor har skiftat från tid till tid. Dess syften har varit mångfaldigt: att underhålla, skapa och befästa gemenskaper, tradera det kollektiva minnet, markera status och hierarkier, att gå maktens ärenden eller att utmana den. Konsten har ställts i religionens, politikens, handelns och lokalsamhälletstjänst.

Kulturen är en stor del av vår identitet och påverkar hur vi uppfattar såväl oss själva som det omgivande samhället. Den är en källa till förströelse och rekreation liksom till förkovran och personlig utveckling, men också en arena för provokation, debatt och diskussion.

Borgerliga ståndpunkter på kulturområdet har alltför länge definierats utifrån de politiska motståndarna istället för att utgå från deegna filosofiska rötterna. Borgerlig kulturdebatt har därför tenderat att förvandlas till ett fruktlöst skyttegravskrig mot den politiska vänstern snarare än en intellektuell och framåtsyftande verksamhet.

Timbro kultur strävar efter att lyfta fram och belysa frågeställningar inom kulturområdet i bred bemärkelse som är relevanta för en samtida publik. Därför vill vi närma oss konsten, musiken, litteraturen, dramatiken, arkitekturen med flera konstnärliga områden utifrån det humanistiska perspektiv som alltid utgjort kärnan i den borgerliga identiteten.

Lars Anders Johansson

Publicerat

Zsiga kommenterar kulturutredningen i DI Weekend

14 oktober, 2008
Erik Zsiga är en av dem som intervjuas i en längre artikel i DI Weekend (10/10) om kulturutredningen och de diskussioner och aktioner som denna har utlöst bland framför allt

Erik Zsiga svarar Kulturuppropet

3 september, 2008
Med en artikel på DN Kulturdebatt ger sig Erik Zsiga i dag (3/9) in i debatten om kulturuppropet. Zsiga håller med uppropet om att kulturen och det fria ordet utgör demokratins

Zsiga diskuterade politisk populärkultur i P3

16 april, 2008
Erik Zsiga medverkade den 15/4 i Kvällspasset, P3 där han diskuterade högerns/borgerlighetens förhållande till populärkultur tillsammans med serietecknaren Liv Strömqvist. I diskussionen undrade

Ny rapport: Den svenska kulturen blomstrar!

30 januari, 2008
I debatten hörs ofta att det svenska kulturklimatet är hårdnande. I rapporten Kulturskymmning inställd använder Johanna Nylander statistik och andra nedslag i verkligheten som

Dansen och makten

24 oktober, 2007
Mattias Svensson skriver i senaste numret av kulturmagasinet Voltaire om 'Dansen och makten', hur stat och överhet i alla tider försökt kväsa dansandet eller kontrollera det för sina syften.

Kulturtidskrift uppmärksammar Ayn Rand

19 mars, 2007
Mars/aprilnumret av kulturtidskriften Voltaire har Ayn Rand som huvudtema. Det blir en fyllig tidning med allt ifrån en av Ayn Rands egna texter från en kommande samling av hennes politiska och