Kultur

"I am a Liberal, yet I am a Liberal tempered by experience, reflexion, and renouncement, and I am, above all, a believer in culture."  - Matthew Arnold, Culture and Anarchy (1869)

Sedan tidernas begynnelse har människor uttryckt sig genom konstnärligt skapande. Från stenålderns grottmålningar och rituella danser kring lägerelden till dagens webbaserade konstuttryck och stora arenakonserter. De konstnärliga uttrycken har tillsammans med vetenskaperna och religionen utgjort de redskap vi skapat för att bättre förstå oss själva och vår omvärld.

Det kulturella skapandets, konstens i vid bemärkelse, villkor har skiftat från tid till tid. Dess syften har varit mångfaldigt: att underhålla, skapa och befästa gemenskaper, tradera det kollektiva minnet, markera status och hierarkier, att gå maktens ärenden eller att utmana den. Konsten har ställts i religionens, politikens, handelns och lokalsamhälletstjänst.

Kulturen är en stor del av vår identitet och påverkar hur vi uppfattar såväl oss själva som det omgivande samhället. Den är en källa till förströelse och rekreation liksom till förkovran och personlig utveckling, men också en arena för provokation, debatt och diskussion.

Borgerliga ståndpunkter på kulturområdet har alltför länge definierats utifrån de politiska motståndarna istället för att utgå från deegna filosofiska rötterna. Borgerlig kulturdebatt har därför tenderat att förvandlas till ett fruktlöst skyttegravskrig mot den politiska vänstern snarare än en intellektuell och framåtsyftande verksamhet.

Timbro kultur strävar efter att lyfta fram och belysa frågeställningar inom kulturområdet i bred bemärkelse som är relevanta för en samtida publik. Därför vill vi närma oss konsten, musiken, litteraturen, dramatiken, arkitekturen med flera konstnärliga områden utifrån det humanistiska perspektiv som alltid utgjort kärnan i den borgerliga identiteten.

Lars Anders Johansson

Publicerat

Johan Wennström om filmskurkar på Newsmill

25 februari, 2009
Frilansskribenten och den tidigare Stureakademisten Johan Wennström skriver på Newsmill om att företagaren är den nya filmskurken. Från internationella produktioner som The

Fredrik Johansson kommenterar kulturutredningen

12 februari, 2009
Den nya kulturutredningen är här och ska ut på remiss. Kulturministern anmärkte på att presskonferensen antagligen är den mest välbesökta i regeringens historia. Det stora mediala intresset och

Inbjudan till Internetfilmakademin

5 februari, 2009
Under februari och mars 2009 genomför Stiftelsen Fritt Näringsliv en intensivutbildning i opinionsbildande film för nätet i samarbete med Martin Borgs och Pier Franceschi. Maximalt 20 deltagare

Zsiga: konstruktiv utredning om kommersiell radio

11 november, 2008
De många utredningar som alliansregeringen har tillsatt och målat upp höga förväntningar inför på det kultur- och mediepolitiska området, börjar nu bli färdiga. Under måndagen var det dags för