Kultur

"I am a Liberal, yet I am a Liberal tempered by experience, reflexion, and renouncement, and I am, above all, a believer in culture."  - Matthew Arnold, Culture and Anarchy (1869)

Sedan tidernas begynnelse har människor uttryckt sig genom konstnärligt skapande. Från stenålderns grottmålningar och rituella danser kring lägerelden till dagens webbaserade konstuttryck och stora arenakonserter. De konstnärliga uttrycken har tillsammans med vetenskaperna och religionen utgjort de redskap vi skapat för att bättre förstå oss själva och vår omvärld.

Det kulturella skapandets, konstens i vid bemärkelse, villkor har skiftat från tid till tid. Dess syften har varit mångfaldigt: att underhålla, skapa och befästa gemenskaper, tradera det kollektiva minnet, markera status och hierarkier, att gå maktens ärenden eller att utmana den. Konsten har ställts i religionens, politikens, handelns och lokalsamhälletstjänst.

Kulturen är en stor del av vår identitet och påverkar hur vi uppfattar såväl oss själva som det omgivande samhället. Den är en källa till förströelse och rekreation liksom till förkovran och personlig utveckling, men också en arena för provokation, debatt och diskussion.

Borgerliga ståndpunkter på kulturområdet har alltför länge definierats utifrån de politiska motståndarna istället för att utgå från deegna filosofiska rötterna. Borgerlig kulturdebatt har därför tenderat att förvandlas till ett fruktlöst skyttegravskrig mot den politiska vänstern snarare än en intellektuell och framåtsyftande verksamhet.

Timbro kultur strävar efter att lyfta fram och belysa frågeställningar inom kulturområdet i bred bemärkelse som är relevanta för en samtida publik. Därför vill vi närma oss konsten, musiken, litteraturen, dramatiken, arkitekturen med flera konstnärliga områden utifrån det humanistiska perspektiv som alltid utgjort kärnan i den borgerliga identiteten.

Lars Anders Johansson

Publicerat

Välkommen till vårens tredje och sista kulturdebatt

tisdag, 7 maj, 2013 - 18:00 till 20:00
GRAND FINALE! Välkommen till vårens tredje och sista kulturdebatt: Vem är samhällskritisk? Bör kultur ha ett politiskt budskap? Är vissa budskap lättare att göra konst av än andra? Bör kultur vara

Välkommen till vårens andra kulturdebatt

onsdag, 20 mars, 2013 - 18:00 till 20:00
Vem är kommersiell? Blir kulturen sämre för att den säljer bra? När alliansregeringen strök formuleringen om att kulturpolitiken skulle " motverka kommersialismens negativa verkningar inom

Moderna Mecenater

måndag, 18 mars, 2013 - 12:00 till 13:00
Det senaste årtiondet har ett antal privatfinansierade konsthallar och museer sett dagens ljus i Sverige. För hundra år sedan var mecenatskapet utbrett inom konstlivet. Framgångsrika industrialister

Välkommen till vårens första kulturdebatt

torsdag, 7 februari, 2013 - 18:00 till 20:00
Enligt de kulturpolitiska målen skall kulturpolitiken ”främja kvalitet och konstnärlig förnyelse”. Men vad är konstnärlig kvalitet och vem ska definiera den? Är det en fråga som bara kan avgöras av

Arkitekturens svarta bok

torsdag, 31 januari, 2013 - 12:00 till 13:00
Varför har modern arkitektur blivit så impopulär bland vanligt folk, medan den ihärdigt försvaras av arkitekterna själva? Varför accepteras det att det byggs kortsiktigt, med låg kvalitet och utan