Den lönsamma humanioran - Humanister på arbetsmarknaden i Sverige och USA

Pages:  6

Den lönsamma humanioran - Humanister på arbetsmarknaden i Sverige och USA

Author:  Sharon Rider
Publication date:  torsdag, 8 oktober, 2015

I Sverige finns det en föreställning om att humanistisk utbildning skulle vara olönsamt, för individen och för samhället. Många ser att humaniorastudenternas framtid på arbetsmarknaden är allt annat än ljus. Men måste det vara så?

I vårt briefing paper Den lönsamma humanioran tittar Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, på humanisters ställning på den amerikanska arbetsmarknaden och menar att det finns en större potential för humaniora i Sverige.

Rapporten konstaterar att:

·         Humanistisk utbildning i USA leder till anställning och god löneutveckling. I USA är det inte ovanligt att personer med framträdande positioner inom politik och industri har en grundexamen i ett humanistiskt ämne.

·         Forskning har visat att humanistiska utbildningar bättre än andra, exempelvis tekniska utbildningar, ger “överförbara kompetenser”, det vill säga, exempelvis läs- och skrivfärdigheter och ökad analytisk förmåga.

·         I stället för att försöka få in fler studenter på yrkesinriktade utbildningar, bör Sverige satsa på att fler studenter läser kurser som ger ”överförbara kompetenser”, samt att dessa kurser ställer samma typ av höga krav som utmärker de stora humanistiska utbildningarna i USA.

 

Om författaren

Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi vid  Uppsala Universitet. Hon var prodekanus för filosofisk-historiska fakulteten 2008-2014. Hon leder det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet, Vad ska en svensk kunna?, som undersöker grundvalarna för den svenska högre utbildningen.

Fler briefing papers