Kultur

"I am a Liberal, yet I am a Liberal tempered by experience, reflexion, and renouncement, and I am, above all, a believer in culture."  - Matthew Arnold, Culture and Anarchy (1869)

Sedan tidernas begynnelse har människor uttryckt sig genom konstnärligt skapande. Från stenålderns grottmålningar och rituella danser kring lägerelden till dagens webbaserade konstuttryck och stora arenakonserter. De konstnärliga uttrycken har tillsammans med vetenskaperna och religionen utgjort de redskap vi skapat för att bättre förstå oss själva och vår omvärld.

Det kulturella skapandets, konstens i vid bemärkelse, villkor har skiftat från tid till tid. Dess syften har varit mångfaldigt: att underhålla, skapa och befästa gemenskaper, tradera det kollektiva minnet, markera status och hierarkier, att gå maktens ärenden eller att utmana den. Konsten har ställts i religionens, politikens, handelns och lokalsamhälletstjänst.

Kulturen är en stor del av vår identitet och påverkar hur vi uppfattar såväl oss själva som det omgivande samhället. Den är en källa till förströelse och rekreation liksom till förkovran och personlig utveckling, men också en arena för provokation, debatt och diskussion.

Borgerliga ståndpunkter på kulturområdet har alltför länge definierats utifrån de politiska motståndarna istället för att utgå från deegna filosofiska rötterna. Borgerlig kulturdebatt har därför tenderat att förvandlas till ett fruktlöst skyttegravskrig mot den politiska vänstern snarare än en intellektuell och framåtsyftande verksamhet.

Timbro kultur strävar efter att lyfta fram och belysa frågeställningar inom kulturområdet i bred bemärkelse som är relevanta för en samtida publik. Därför vill vi närma oss konsten, musiken, litteraturen, dramatiken, arkitekturen med flera konstnärliga områden utifrån det humanistiska perspektiv som alltid utgjort kärnan i den borgerliga identiteten.

Lars Anders Johansson

Lars Anders Johansson och Stina Oscarson startar podcast på Dagens Nyheter

16 februari, 2015

Torsdagen den 19 februari släpps det första avsnittet av podcasten Mellan Scylla och Charybdis där Timbros Lars Anders Johansson diskuterar kultur, politik och samhällsfrågor med dramatikern Stina Oscarson, tidigare chef för Radioteatern.

Det är mig veterligen en unik svensk podcast såtillvida att den görs av två meningsmotståndare som faktiskt försöker att förstå varandra, säger Stina Oscarson.

Till skillnad från de flesta poddar spelas den inte heller in i en steril studiomiljö utan ute i verkligheten. Varje avsnitt kommer att ta sitt avstamp i en kulturupplevelse av något slag, det kan vara en teaterpjäs, en konstutställning eller en konsert, som sedan leder vidare till bredare och förhoppningsvis djupare diskussioner.

Vi kommer att ta oss an svåra ämnen som kulturpolitik, konstens villkor, yttrandefrihet och fattigdom, säger Lars Anders Johansson. Målet är inte att vi skall komma överens, utan att försöka förstå varandra. Och förhoppningsvis ha lite roligt på vägen!

Mellan Scylla och Charybdis släpps på Dagens Nyheters webbplats den 19 februari.

Medverkande: Stina Oscarson och Lars Anders Johansson

I Samarbete med Dagens Nyheter och Ljudbang AB.

För högupplöst pressfoto klicka här

För information och anmälan till lanseringsfesten den 18/2 klicka här

För mer information:
Lars Anders Johansson
lars.anders.johansson@timbro.se
0739 - 25 60 17

Mer nyheter & kommentarer