(FULLSATT) Sekularismens begränsningar och möjligheter

(FULLSATT) Sekularismens begränsningar och möjligheter

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Datum:  onsdag, 11 maj, 2016 - 08:30 till 10:00
Adress: 
Kungsgatan 60
10361 Stockholm
Sverige

(FULLSATT)
Vad kan Sverige lära av Frankrike och Turkiet?


Den kanske mest genomgripande förändringen av Sverige de senaste decennierna är en allt tydligare religiös mångfald. I vissa fall har det lett till diskussioner om var gränsen bör gå för religioners inflytande över politik och samhälle. Debatter har visat hur svårt det kan vara att hitta en balans mellan religionsfrihet å ena sidan, och upprätthållandet av åtskillnaden mellan religion och stat å andra sidan. 

I Sverige anses det lika självklart att människor har rätt till religionsfrihet som att religiösa argument inte hör hemma i politiken. Men är det möjligt att upprätthålla den skarpa distinktionen mellan religion och politik i det mångreligiösa samhälle som Sverige nu är?

Turkiet och Frankrike är två länder som har haft tydliga principer för att skilja religion från politik och från det offentliga. Men i Turkiet har religion kommit allt närmare det offentliga. Och i Frankrike är nu principen om laïcité – åtskillnaden mellan stat och religion – ifrågasatt, med motiveringen att den kan upplevas diskriminerande av religiösa grupper. 

Välkomna till ett frukostseminarium den 11 maj.

Samtalar gör: 
Ingmarie Froman, författare, journalist och tidigare korrespondent i Bryssel och Paris för SVT och SR. Froman har skrivit boken Islam, brudar och paljetter (Ordfront 2006) om slöjdebatten i Frankrike.
Thomas Gür, författare och företagare som bland annat medverkat i antologin Religionen i demokratin (Timbro 2013).
Moderator är Eli Göndör.

Frukosten blir också startskottet för vårt nya programområde Invandrarlandet Sverige. Programansvarig är Eli Göndör, redaktör för boken Religionen i demokratin med Andreas Johansson Heinö, Timbros förlagschef och författare till flera böcker om mångkultur och mångkulturalism, som resurs.

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Fler evenemang