Humaniora i näringslivet

Humaniora i näringslivet

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Datum:  onsdag, 28 januari, 2015 - 09:00 till 17:00
Adress: 
Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm
Sverige


 

Behövs humanister på framtidens arbetsmarknad?

Vad kan det humanistiska perspektivet tillföra på framtidens arbetsmarknad? Vad betyder humaniorautbildningarna för Sveriges konkurrenskraft? Vad kan humanister lära av näringslivet och vad kan näringslivet lära av humanister?

Dessa är några av de frågor som vi tar oss an under en heldag om humaniora och arbetsmarknaden, den 28 januari.

Talare:

Svante Nordin 

Svante Nordin är idéhistoriker och författare, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. 2008 gav han ut boken Humaniora i Sverige, om de humanistiska ämnenas uppgång, guldålder och fall.

Eva Swartz Grimaldi

Eva Swartz Grimaldi har lång medieerfarenhet, och har bland annat varit programdirektör på TV4 och vd för Stiftelsen Natur & Kultur. Åren 2007-2009 var hon ordförande i den av regeringen tillsatta Kulturutredningen. I dag är Eva styrelseordförande i Norstedts förlagsgrupp och Doberman AB. Hon ingår också i styrelserna för Stockholms universitet, Stockholms Handelskammare och Stockholms Konserthus.

Pontus Braunerhjelm

Professor Pontus Braunerhjelm är forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi samt prefekt på avdelningen för industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid KTH. I april 2014 utsågs han till ordförande för Entreprenörskapskommittén. Braunerhjelm har under många år forskat kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt.

Pontus Braunerhjelm disputerade vid Graduate Institute of International Studies i Genève 1994, och har även en doktorsexamen från Internationella handelshögskolan i Jönköping (1999). Han har skrivit över 200 artiklar och publicerats i bl a Economics Letters, Review of World Economics, Applied Economics, Journal of Evolutionary Economics och Small Business Economics. Han har även medverkat i flera internationellt publicerade böcker.

Sharon Rider

Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. 2008-2014 var hon prodekan vid historisk-filosofiska fakulteten vid samma lärosäte. För nuvarande leder hon ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet (“Vad ska en svensk kunna?”), som undersöker begreppsbildningen kring målen med olika delar av det svenska utbildningssystemet, i synnerhet den högre utbildningen. Hon är även chefredaktör, tillsammans med Michael Peters, för den internationella bokserien Evaluating Higher Education: Normative Systems and Educational Practices (Springer).

Stefan Fölster

Stefan Fölster är nationalekonom och chef för Reforminstitutet och tidigare chefsekonom på Svenskt Näringsliv. 2011 skrev han tillsammans med Johan Kreicbergs och Malin Sahlén rapporten "Konsten att strula till ett liv" som innebar startskottet för en intensiv debatt om humanioras betydelse och status.

Lars Strannegård

Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm, professor i företagsekonomi samt innehavare av Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi, särskilt ledarskap. Han är vice ordförande i Statens Kulturråds styrelse, jurymedlem för Augustpriset kategori fackbok, ledamot av SNS vetenskapliga råd och SNS förtroenderåd, ledamot av styrelsen för Scancor, Stanford University, jurymedlem för Michael Treschows designstipendium samt ledamot av styrelsen för Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.

Fanny Forsberg Lundell

Fanny Forsberg Lundell är docent i franska vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar framförallt om andraspråksinlärning och interkulturell kommunikation.
Hon är även verksamhetsledare för den akademiska tankesmedjan Humtank som samlar forskare från tolv olika lärosäten med syftet att stärka humanioras roll i samhället.

Fredrik Hillelson

Är vd och grundare av Novare. Fredrik kommer senast från rollen som personaldirektör på Investor AB där han arbetade under åtta år. Han har även varit personaldirektör på Accenture Sweden och utlandspersonalchef på Scania. År 2001 startade han Novare Holding tillsammans med Investor AB och företaget har fokus på executive search och personalfrågor.
Fredrik har även varit officer vid Vaxholms Amfibieregemente.

Kristoffer Soldal

Kristoffer Soldal är projektledare vid Humanioraverket, en kreativ byrå som hjälper kultur- och kunskapsinstitutioner att utveckla tjänster och pedagogiska verktyg. Kristoffer är historiker och kulturarvsvetare som intresserar sig för framtiden och vår digitala värld.

Värd och moderator är Lars Anders Johansson
Lars Anders Johansson är journalist och idéhistoriker och ansvarar för Timbros kulturprogram.

Program:

08.30-9.00:    Registrering 
09.00-10.30:  Det humanistiska perspektivet. Svante Nordin, Pontus Braunerhjelm 
10.30-11.00:  Paus
11.00-12.30:  Humanisternas perspektiv. Fanny Forsberg Lundell, Sharon Rider, Kristoffer Soldal 
12.30-13.30:  Lunch
13.30-15.00:  Näringslivets perspektiv. Stefan Fölster, Fredrik Hillelson, Lars Strannegård, Eva Swartz Grimaldi
15.00-15.30:  Paus
15.30-17.00:  Avslutande diskussion. Sharon Rider, Stefan Fölster, Eva Swartz Grimaldi, Lars Strannegård.
___________________________________________________________________________________________________________________
TID
28 januari, kl 09.00-17:00. 

PLATS
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm.
(Porttelefon)

ANMÄLAN
Bindande anmälan senast den 23 januariDeltagande i konferensen kostar 200 kronor exklusive moms.
Då ingår lunch och fika. Doktorander får konferensavgiften subventionerad. 

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Fler evenemang