28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten

ISBN:  978-91-7703-032-4
Pages:  5

28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten

Author:  Alexander Fritz Englund
Publication date:  torsdag, 23 juni, 2016

Medlemsländer i EU har utvecklats i en ekonomiskt mer liberal riktning efter medlemskapet jämfört med åren innan de blev medlemmar. Det visar Alexander Fritz Englund i sitt briefing paper “28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten”.

Det pågår en debatt om huruvida ett EU-medlemskap innebär mer eller mindre marknadsekonomi. Det finns utifrån resultaten inget stöd för att den ekonomiska friheten i länderna har minskat i samband med EU-medlemskap. Resultaten visar att skillnaden på att vara medlem och att inte vara det skulle, enligt grundmodellen som används, vara lika stor som skillnaden i ekonomisk frihet mellan Ryssland och Sverige 2013.

Fler briefing papers