Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Samhälle

 • Sverige i Nato

  Sten Tolgfors
  179 kr

  “Sverige och Finland hör, liksom våra tre andra nordiska vänner, hemma i den säkerhetspolitiska värdegemenskap, Nato, där vi bäst tryggar våra egna och gemensamma in- tressen. Sveriges sak är Finlands. Finlands sak är Sveriges. Våran sak är vår.” Stefan Wallin Finlands försvarsminister 2011-2012. “Detta är en unik bok. Kombinationen av personliga upplevelser från NATO-toppmöten och djupa insikter i den svenska NATO-debatten gör att Sten Tolgfors med större tyngd än andra kan hävda att Sverige redan är med i NATO; endast medlemskapet saknas. Hans välskrivna plädering för det senare är angelägen läsning i vår allt farligare värld.” Mike Winnerstig, fil dr, amerikansk säkerhetspolitik.

 • På spaning efter det nya Indien

  Henrik Sundbom
  49 kr
 • Vilseledning

  Stefan Olsson
  139 kr

  "Det är en ögonöppnare som förhoppningsvis blir obligatorisk läsning på journalistutbildningarna men som borde läsas av alla för att förstå det propagandakrig som dagligen utkämpas på slagfälten i media och på internet." Johanne Hildebrandt, krigsrapportör och medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

 • Mellan klan och stat

  Per Brinkemo
  49 kr

  "Brinkemos bok är ett värdefullt steg på vägen mot mer kunskap"

 • Den nödvändiga vinsten

  Patrick Krassén (red)
  149 kr

  Vad är vinst? Och vad har vinsten för betydelse i ett företag? I en tid då allt fler ropar efter inskränkningar i konkurrens och bolagsformer, efter vinstförbud och utdelningstak, fyller den här boken funktion som både pedagogisk och polemisk läsning.

 • Skandal eller succé?

  Johan Hjertqvist
  180 kr

  Av rubrikerna att döma har äldreomsorgen aldrig varit så dålig som nu. Det är inte sant. Svensk äldreomsorg är inte bara långt bättre i dag än vad den var i slutet på 1940-talet, när författare som Vilhelm Moberg och Ivar Lo Johansson beskrev misären på dåtidens institutioner. Den är också avsevärt bättre än den var under det som ofta beskrivs som välfärdens guldår, i början av 1980-talet.

 • Lögnen om Koppargården - Omslag

  Lögnen om Koppargården

  Cecilia Stenshamn
  159 kr

  Caremaskandalen slog ned som en bomb. I efterdyningarna blev välfärden en av de hetaste politiska frågorna i samhällsdebatten och vinstintresset den mest kontroversiella. Men vad hände egentligen på Koppargårdens vård- och omsorgsboende utanför Stockholm?

 • Vem kastar första stenen?

  Tove Lifvendahl
  35 kr

  Vill man förstå varför det brinner i Husby är denna berättelse om Rosengård 2003 en bra början. Men vill man veta hur man ska släcka bränderna, kommer man att finna desto fler svar i Rosengård 2013.

 • Gillar vi olika? Hur den svenska likhetsnormen hindrar integrationen

  Andreas Johansson Heinö
  119 kr

  "Ett synnerligen välkommet bidrag till en debatt som ofta är mer politiskt och normativt laddad än vetenskapligt vederhäftig." Lars Trägårdh, historiker

 • Välfärdens svaga länk - Omslag

  Välfärdens svaga länk

  Anders Lundberg
  0 kr

  Den svenska välfärden fungerar bra inom de flesta områden, men det finns en svag länk: bristerna i samordning. Effekterna av bristande samordning märks framförallt i medborgarnas upplevelser av välfärdens tjänster som splittrade, med ineffektivitet, kvalitetsförlust, ojämlikhet och lägre nöjdhet som resultat. Detta får även konsekvenser för välfärdens leverantörer. Med ett helhetsperspektiv skulle många av välfärdens problem kunna lösas.

 • Välfärd i stället för ättestupa - Omslag

  Välfärd i stället för ättestupa

  Dick Erixon, Sara Öberg
  100 kr

  CVV presenterar en ny rapport, Välfärd i stället för ättestupa av Dick Erixon och Sara Öberg. En studie i hur välfärdsstaten uppfyller sina löften och ambitioner om omsorgen om de äldre. Äldreomsorg har varit hörnpelare i välfärdsstatens ideal om solidaitet, omtanke, trygghet och frihet. Men hur ser det ut i verkligheten? För att belysa brister och den gällande värdegrunden har författarna studerat fyra kommuner i Sverige, alla med olika attityd till hur äldrevård skall bedrivas. För att vända utvecklingen måste de ideologiska skygglapparna kastas.

 • Välfärd efter välfärdsstaten - Omslag

  Välfärd efter välfärdsstaten

  Mauricio Rojas
  100 kr

  Välfärdsstaten var inte världshistoriens slutstation, lika lite som välfärdsstatens förutsättningar – industrisamhället och nationalstaten – var det. Insikten att vi lever i en löftesrik men också fordrande brytningstid är i dag inte reserverad för ett fåtal visionärer. Allt fler inser att vi inte kan organisera välfärden, i informationsrevolutionens och den globala närhetens tidevarv, som vi gjorde inom ramen för det gamla nationscentrerade industrisamhället. Tiden är med andra ord mogen för att vi skall ställa oss frågan hur välfärden kan se ut efter välfärdsstaten.

 • Vårdens skilda världar - Omslag

  Vårdens skilda världar

  Dick Erixon
  61 kr

  Två motstridiga perspektiv finns i synen på sjukvården. Personalen pekar på allvarliga brister medan politikerna lyfter fram verksamhetens ljuspunkter. Mellan de två perspektiven finns en djup klyfta som försvårar dialog och konstruktivt tänkande. I denna rapport ställs vårdens skilda världar mot varandra, med fokus på Region Skåne.

 • Vård och skola utan konsumentmakt - Omslag

  Vård och skola utan konsumentmakt

  Dick Erixon
  40 kr

  I slutet av 1990-talet införde regering och riksdag flera "stopplagar" i syfte att förbjuda fler vinstdrivna privata aktörer inom välfärdssektorn. De lagarna har nu tagits bort. Förbud mot vinstdrivna företag tycks inte längre stå på statsmaktens dagordning. Men har tongångarna mot privata aktörer förändrats?

 • Vågornas frihet - Omslag

  Vågornas frihet

  Gunnar Palm
  103 kr

  Är det först nu radions utveckling verkligen börjar? Svensk radio har under decennier varit nästan samma sak som Sveriges Radio, ett offentligt radiobolag. Sverige skiljer sig redan här från många andra länder, där radion allt sedan tjugo- och trettiotalen utvecklats i samspel mellan publiken och många oberoende stationer.

 • Varför public service? - Omslag

  Varför public service?

  Lars Adaktusson, Malte Andreasson, Lisa Bjurwald, Kerstin Brunnberg, Jan Friedman, Richard Gatarski, Jan Gradvall, Oskar Kalmaru, Kaj Mieritz, Jesper Strömbäck, Cecilia Wikström, Erik Zsiga (Red)
  173 kr

  Begreppet public service är ett fundament i svensk mediepolitik, och något som nästan alla har en åsikt om. Ändå är det få som verkar ha en klar uppfattning om vad begreppet egentligen innebär, och inte heller förekommer någon konstruktiv diskussion om saken.

 • Utmaningen - Omslag

  Utmaningen

  Anders Mossberg, Mikael Sekund
  100 kr

  I spåren av finanskrisen blev Sverige ett land som andra i Europa - ett land med hög arbetslöshet, växande sociala klyftor och problem med att finansiera den generella välfärden. Sverige är för alltid förändrat. Vi kommer aldrig tillbaka till en situation där staten kan eller skall ta det totala ansvaret för vår välfärd och trygghet.

 • Trygghet och välfärd i en ny ekonomi - Omslag

  Trygghet och välfärd i en ny ekonomi

  Ulf Kristersson
  100 kr

  Den "nya ekonomin" är inte yngre än att dess aktörer klamrar sig fast vid erfarenheter från gamla succéer. Det svenska trygghetsarvet måste vändas till en fördel, det måste moderniseras för att passa i en ny ekonomisk logik. Om vi är klarsynta nog att se förtjänsterna hos det som har fungerat och bristerna i det som inte har gjort det, kan ett av politikens verkliga kärnområden åter vinna respekt.

 • Tryggare kan alla vara - Omslag

  Tryggare kan alla vara

  Dick Kling
  74 kr

  Små och stora kriser inträffar varje dag. Kylskåp går sönder, fabriker läggs ned, läkaren lämnar ett dystert sjukdomsbesked. Politiker vill begränsa skadorna och försöker minimera kriserna för medborgarna. Men vad kan de egentligen göra för att skydda oss? Ett kollektivt skyddsnät spänns upp, men för dem som trillar igenom blir fallet hårt. Utebliven a-kassa eller en trasig värmepanna kan då gå från liten kris till stor katastrof.

 • Sverige versus USA - Omslag

  Sverige versus USA

  Fredrik Bergström, Robert Gidehag
  100 kr

  Den svenska framgångssagan har de senaste drygt 30 åren naggats i kanten. I internationellt perspektiv har vår utveckling halkat efter under den perioden. Tvärtemot den gängse uppfattningen bland svenskarna är vi inte längre en av världens rikaste industrinationer.

 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning