Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Politik och statsskick

 • Farväl till folkhemmet

  Andreas Johansson Heinö
  139 kr
 • Kalla kriget 2.1

  Mats Johansson
  49 kr

  Klart, tydligt, informativt och med subtil humor som stärker argumentationen… en viktig insats på ett område som fortfarande försummas eller slarvas över i Sverige. - Richard Swartz

 • Människor för ja!

  Lars Göran Johansson
  180 kr

  ”Jag tycker att boken ger en rättvisande beskrivning av JA-kampanjen. Framför allt tänker jag på den konsekventa strävan att arbeta med många avsändare, att åstadkomma partipolitisk bredd och att anslå en ödmjuk ton.” Ulf Dinkelspiel, Europa- och handelsminister 1991–94, ledde Sveriges förhandlingar om medlemskap med EU. ”Detta var en tid och en kampanj som förändrade Sverige utöver att vi gick med i EU. Vi bröt ny mark för nya band mellan alla dem som hade en mer optimistisk och öppen syn på vår och Europas framtid och på det öppna samhällets styrka.” Carl Bildt, dåvarande statsminister, undertecknade fördraget om medlemskap som sedan godkändes i folkomröstningen.

 • Innerst inne

  Carl Melin & Markus Uvell
  95 kr

  Debattens vågor går höga i politiken, och vi bombarderas ständigt av opinionsmätningar som sägs beskriva vad väljarna tycker. Men vad är det egentligen som styr vilka förslag som läggs? Hur ser svenska folket på politik och samhällsfrågor? Vilka är de starkaste värderingarna? Vilka frågor är viktigast i diskussionerna runt landets köksbord?

 • Är Texas det nya Kalifornien?

  Janerik Larsson & Roland Poirier Martinsson
  119 kr

  Ett gott företagsklimat är själva utgångspunkten för välståndet och i detta avseende är jämförelsen mellan Texas och Kalifornien lärorik.

 • Renaissance for Reforms

  Stefan Fölster och Nima Sanandaji
  135 kr

  "This is the required companion volume to Why Nations Fail by Acemglou and Robinson. While those authors demonstrate that poor institutions are the explanation for economic failure, it is Sanandaji and Fölster that provide the successful strategy to overcome the obstacles. They demonstrate that market reforms lead to both economic and electoral success. Policy makers no longer have an excuse for not following the best policies. Renaissance for Reforms is required reading for all interested in policy change: academics, students, policy makers and politicians." - Dr Nigel Ashford, Institute for Humane Studies, George Mason University

 • Religionen i demokratin

  Eli Göndör, Susanne Wigorts Yngvesson, Nathan Shachar, Torbjörn Elensky, Lars Dencik, Thomas Gür, Andreas Ekström, Andreas Johansson Heinö
  199 kr
 • Överlever den amerikanska drömmen? - Omslag

  Överlever den amerikanska drömmen?

  Janerik Larsson
  60 kr

  Den amerikanska individualismen har djupa rötter. Frihet och demokrati prisas och försvaras, och stödet för den entreprenörsdrivna kapitalismen förblir starkt. Den optimistiska framtidstron håller den amerikanska drömmen vid liv. Även i tider av ekonomiska bekymmer är tilltron till den amerikanska samhällsordningen uthållig. Samtidigt som denna fasta grund finns är "förändring" ett klassiskt tema i amerikansk politik. Barack Obama nådde hela vägen till Vita huset genom att utlova "change". Men den politiska utvecklingen i USA kan liknas vid en pendelrörelse. Innovationskraften driver på för förändring ett tag, men sedan slår pendeln tillbaka.

 • Zetterberg - texter i urval - Omslag

  Zetterberg - texter i urval

  Hans L Zetterberg
  179 kr

  De politiska alternativen i Sverige har närmat sig varandra, men inte för att världsbilder har förenats. Snarare har de lösts upp i ett klimat där ingen trivs och ingen vantrivs. Paradoxalt nog har det ljumma innehållet förenats med en hårdare ton i debatten. Hans Zetterbergs texter i urval formar en politisk världsbild som vibrerar av liv och idéer. De präglas samtidigt av nyfikenhet och respekt för den mänskliga samvarons inneboende krånglighet. Därför är varje text – från 1957 och framåt – också ett rykande färskt inlägg i vår tids stora inrikespolitiska diskussion: vad ska vi göra med politiken?

 • Världens klassresa - Omslag

  Världens klassresa

  Tomas Larsson
  142 kr

  På grund av globaliseringen gör allt fler en klassresa. Men många är osäkra på om den går i tur eller retur. Euforin över Berlinmurens fall, Sovjetimperiets kollaps och tillväxtmarknadernas löften har lagt sig. Inte minst efter finanskriserna i Indonesien, Ryssland och Brasilien har ekonomisk liberalisering fått dåligt rykte. Är det dags att stoppa världen, och hoppa av globaliseringen, som kritikerna hävdar

 • Välviljans rasism - Omslag

  Välviljans rasism

  Adam Cwejman
  119 kr

  Fler invandrare i partistyrelser, mer mångfald på våra arbetsplatser, fler invandrare på ledarsidorna och utrikesfödda på centrala positioner i samhället. Inom politik och offentlig sektor har det blivit en självklarhet att tänka på mångfald och multikulturalism. I Välviljans rasism beskriver Adam Cwejman hur samhällets svar på rasism har blivit en inverterad version av rasismen.

 • Välkommen till Folkrepubliken Katrineholm - Omslag

  Välkommen till Folkrepubliken Katrineholm

  Mikael Sekund
  65 kr

  Med undantag av en handfull nittioåringar har ingen i Katrineholm upplevt något annat än ett socialdemokratiskt styre. Här har det aldrig funnits något tvivel om vilken politik som gällt. Här finns facit för hur det blir när socialdemokraterna får förverkliga sina politiska projekt utan opposition.

 • Vägen ut ur slummen - Omslag

  Vägen ut ur slummen

  Thomas Sowell
  49 kr

  Vägen ut ur slummen är en viktig och mycket uppmärksammad bok. Den slår sönder många av de populäraste myterna kring begreppet "ekonomisk diskriminering" och visar på den underliggande verkligheten. Och den visar också hur minoriteter med den fria marknadens hjälp kan förbättra sin situation.

 • Vid kapitalismens sjukbädd och andra essäer - Omslag

  Vid kapitalismens sjukbädd och andra essäer

  Torsten Gårdlund
  159 kr

  Torsten Gårdlund skrev essäer under mer än sex decennier. Han odlade genren framför allt som redaktör för den socialdemokratiska idétidskriften Tiden (1939 – 1944) och som understreckarskribent i Svenska Dagbladet (1949 – 1990). Här presenteras ett urval av essäer och artiklar från början av 1940-talet till slutet av 1990-talet som inte tidigare har utgivits i bokform.

 • Vi står i vägen - Omslag

  Vi står i vägen

  Anders Johnson
  29 kr

  "Vi står i vägen" beskriver LO:s roll i det maktblock som kallas arbetarrörelsen; hur LO finansierar, framtvingar, stoppar, utnämner och fäller socialdemokratins politik och politiker. Anders Johnson är skriftställare och riksdagsledamot för folkpartiet.

 • Verktyg mot vanmakt - Omslag

  Verktyg mot vanmakt

  Gunnar Strömmer
  61 kr

  Fattigdom handlar inte bara om ekonomi och materiell levnadsstandard. Lika mycket är det en fråga om individens egenmakt, ett värde som inte kan omfördelas.

 • Varning - livet kan leda till döden! - Omslag

  Varning - livet kan leda till döden!

  Mats Ekelund
  61 kr

  I den svenska debatten har tryggheten och borttagande av risker ensidigt prioriterats. De uppoffringar som måste göras för att trygghetsmålen skall kunna uppnås har det däremot talats ganska tyst om.

 • Tokfeminismen - Omslag

  Tokfeminismen

  Birgitta Kurtén-Lindberg
  187 kr

  –Traditioner tillhör politikens område?, sade jämställdhetsminister Margareta Winberg i en radiointervju, "de kan förändras. Vore olikheterna en fråga om biologi skulle vi politiker ju stå hjälplösa." Och politikerna har förändrat. De har följt feministrörelsen som blankt förnekat all biologi. En hel genusforskning har uppstått ur denna enda premiss: att våra könsroller endast är socialt betingade.

 • Tio år med Putin - Omslag

  Tio år med Putin

  Boris Nemtsov, Vladimir Milov
  39 kr

  I denna skrift tecknar två av Rysslands ledande Putinkritiker bilden av ett land som under det senaste decenniet befunnit sig i ett tillstånd av tillbakagång. Korruptionen och kriminaliteten har ökat samtidigt som levnadsvillkoren för många människor försämrats, allt medan Putin stärkt sitt grepp om makten.

 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning