Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Idéhistoria, religion och filosofi

 • Den österrikiska skolan

  Johan Hakelius
  49 kr
 • Klassisk liberalism

  Klassisk liberalism

  Eamonn Butler
  49 kr

  “Klassisk liberalism ger som utlovat en rättfram och enkel introduktion till principerna, personerna och de avgörande teoribildningarna inom den klassiska liberalismen." - Jesper Ahlin, doktorand i filosofi och förordsförfattare. “Det är en mycket välskriven och pedagogiskt upplagd bok som förklarar frihetsbegreppets centrala ställning för en klassiskt liberal moral med toleransen i centrum, den minimala statens politik, de naturliga rättigheterna, marknadens spontana ordning och nutidens nyliberalism.” Kent Lindqvist, BTJ.

 • Frihet till samvete

  Susanne Wigorts Yngvesson
  49 kr
 • Kungen och baronerna - Magna Carta 800år

  Roland Poirier Martinsson
  139 kr
 • Ekonomiska Sofismer

  Frédéric Bastiat
  179 kr
 • Frihetens grundvalar

  F A Hayek
  250 kr
 • Ljusets fiender

  Johan Lundberg
  49 kr

  Den inbundna boken har efter mindre än ett år snart sålt slut. Nu kommer bästsäljaren av Johan Lundberg i pocketversion med nytt, grafiskt omslag skapat av formgivaren Beatrice Bohman.

 • Vänsterns moraliska skuld - Omslag

  Vänsterns moraliska skuld

  Per Ahlmark, Kay Glans, Lars Gustafsson
  79 kr
 • Vad har intellektuella emot kapitalismen? - Omslag

  Vad har intellektuella emot kapitalismen?

  Robert Nozick
  56 kr

  Varför är intellektuella så kritiska mot kapitalismen? Intellektuella som arbetar med ord har det bra i kapitalistiska samhällen. De är fria att formulera sina idéer, att sprida dem och diskutera dem utan att riskera förföljelse. Trots det är de ofta fientligt inställda till marknadsekonomin, ett faktum som har stor betydelse eftersom det i väsentlig utsträckning är de intellektuella som formar våra idéer och bilder av samhället.

 • När människan skapade världen - Omslag

  När människan skapade världen

  Johan Norberg
  49 kr

  Detta är historien om det äventyret, och en kampskrift mot den kontrolliver, missunnsamhet och rädsla som hotar det. Den tar oss genom århundraden av mänsklig historia och landar mitt i dagens heta debatter om kapitalism, outsourcing, företagsetik, miljö, konsumtionshets och lycka.

 • Medelvägens motståndare - Omslag

  Medelvägens motståndare

  Ludwig von Mises, Kurt Wickman
  49 kr

  Ludwig von Mises kallades en gång för liberalismens siste riddare. Från början verksam i Wien bröt han ny mark inom nationalekonomin som en av de främsta förgrundsfigurerna inom den österrikiska nationalekonomiska skolan. Nazisternas framfart fick honom att fly Europa för USA. Ändå identifierade han en annan fiende som 1900-talets största intellektuella hot: socialismen.

 • Leva fritt och leva väl - Omslag

  Leva fritt och leva väl

  Per Ericson
  56 kr

  Det finns många missuppfattningar om vad de liberala idéerna innebär. Leva fritt och leva väl tar upp en del av de vanligaste myterna till behandling genom att introducera värdeliberalismens perspektiv.

 • Kammarmusik - Omslag

  Kammarmusik

  Per Dahl
  149 kr

  I Kammarmusik möter han den breda läsekretsen, i ett format långt utanför ledarsidornas krav på snabba ställnings- taganden. Per Dahl verkar här i den essäistiska traditionen av kända svenska författare som Frans G. Bengtsson och Per Erik Wahlund, med reflekterande texter förankrade i den personliga erfarenheten och de långa perspektiven. I linje med genren diskuterar Per Dahl en bredd av ämnen: det klassiska arvet från antiken, modernismen som frihetsprojekt, bristen på bra svenska deckare, den politiska adeln och borgerlighetens framtid. Det genomgående är författarens egensinne och vägran att följa tidens trendsättare.

 • Jakten på total rättvisa - Omslag

  Jakten på total rättvisa

  Thomas Sowell
  100 kr

  Sowells grundtema i denna bok är skillnaden mellan jakten på den himmelska, eviga rättvisan och den något mer profana idén att inte låta det bästa bli det godas fiende. Det är en nedgörande granskning av den världsbild som styrt mycket av samhällspolitikens utformning i väst under efterkrigstiden. Han betonar hur (felaktiga) idéer om det sätt på vilket världen bör vara beskaffad, eller om total rättvisa för alla, också kan komma att omstöpa och förvränga verkligheten i den politiska praktiken.

 • Globalisation is Good (DVD) - Omslag

  Globalisation is Good (DVD)

  Johan Norberg
  129 kr

  Detta är en upptäcktsfärd i globaliseringens fotspår. På tre olika kontinenter söker Johan Norberg svaret på hur vi ska kunna besegra fattigdom och underutveckling. I Taiwan har globaliseringen redan förvandlat landet i grunden, i Vietnam börjar globaliseringen göra sig påmind genom väldiga investeringar från multinationella företag, medan Kenya än så länge har stängts ute från den globala ekonomin.

 • Fullständiga rättigheter - Omslag

  Fullständiga rättigheter

  Johan Norberg
  100 kr

  Vår tids mest berömda rättighetstext är FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Med stöd av den har rättsaktivister och medborgarrättsrörelser under efterkrigstiden kunnat pressa sina regeringar till demokratisering och liberalisering. Deklarationens 21 första artiklar försvarar klassiska rättigheter i den västerländska, liberala traditionen, rättigheter som alla människor har gentemot makthavar. Tanken på allas rätt till frihet från kränkning och tvång har ett brett stöd. Men i resten av deklarationen tar FN ställning för olika välfärdsrättigheter, som rätten till arbete och bidrag, som andra människor skall tvingas producera. Johan Norberg förklarar varför sådana rättigheter inte är ett komplement till de 21 första frihetsrättigheterna, utan direkt strider mot dem. Rättighet till ekonomisk och social välfärd har en paradoxal och ickeabsolut form som bidrar till att hela tanken om rättigheter förlorar i status.

 • Frihet är det bästa ting - Omslag

  Frihet är det bästa ting

  Anders Johnson
  203 kr

  Musiken har i över 200 år varit en viktig del i kampen för personlig frihet, demokrati, tolerans och solidaritet. I denna bok berättar Anders Johnson om tonsättare i Europa och USA som har skrivit musik i frihetlig anda. Här ges nya perspektiv på bland annat franska revolutionen, 1800-talets liberala uppror runt om i Europa, första och andra världskrigets förödelse samt hur nazismen och kommunismen drabbade människorna och konsten.

 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning