Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Ekonomi, företagande, miljö

 • The Nordic gender equality paradox

  Nima Sanandaji
  139 kr
 • Människoapans utmaning

  Niklas Elert
  119 kr

  "Detta är precis vad miljödebatten behöver. Någon som struntar i den, och i stället tar ett bredare och djupare grepp om frågorna med nya idéer och ny energi. Elerts bok är viktig, men bättre än så, den är fantasieggande och underhållande." Johan Norberg, idéhistoriker och författare

 • Den gröna bubblan

  Per Wimmer
  119 kr

  Regeringar och miljökämpar hyllar den nya, gröna tekniken. Många miljarder har globalt pumpats in i subventioner till förnybar energi. Nu varnar Per Wimmer för följderna. Vem tjänar egentligen på detta: miljön eller investerarna?

 • Tankar från en principfast pragmatiker

  Johnny Munkhammar
  139 kr

  Liberal författare och debattör. Moderat riksdagsman. Make och pappa. Johnny Munkhammar hann med detta och mycket mer trots att cancern tog honom vid 37 års ålder. I denna bok har vi samlat några av hans mest centrala texter.

 • Under Nicolins ledning

  Lars Jilmstad
  60 kr

  I mitten av 1970-talet var Sverige i raskt tempo på väg att förskingra de framgångsfaktorer som hade gjort landet till ett av världens rikaste och snabbast växande. Politiken fortsatte leverera välfärdsreformer som var på väg att göra arbete olönsamt. Och LO pressade fram årliga lönepåslag på mer än 20 procent, som resulterade i lika hög inflation och som tvingade fram devalveringar.

 • Näringslivet i globaliseringsdebatten

  Carl Johan von Seth
  50 kr

  Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och svenskarna ett av världens mest globaliseringsvänliga folk. Historien om Sveriges globalisering, från det första regelrätta fri-handelsavtalet som slöts med Storbritannien 1852, har genomgått många förändringar och haft skiftande fokus i samhällsdebatten.

 • En hipsters dilemma

  Pierre Desrochers, Hiroko Shimizu
  150 kr

  En hipsters dilemma är måsteläsning om du är intresserad av att förstå hur klimat och matproduktion hänger samman och varför du inte ska känna dåligt samvete om du väljer bort närodlat i butiken.

 • Överskott till överdrift?

  Anne-Marie Pålsson
  40 kr

  Genom att ställa ett antal kritiska frågor lyfter Anne-Marie Pålsson överskottsmålets konsekvenser. Samtidigt ifrågasätter hon den konsensus som vuxit fram över blockgränserna rörande överskott i de offentliga finanserna.

 • Balansakten

  Philip Lerulf
  49 kr

  Förbluffande många är egendomslösa, trots att de har en historiskt sett hög konsumtionsnivå. Lerulf för en angelägen debatt om avvägningen mellan medborgarnas frihet och välfärdsstatens storlek.

 • Yppighetens nytta - Omslag

  Yppighetens nytta

  Jonas Frycklund
  65 kr

  Det råder högkonjunktur för kritik av konsumtionssamhället. Men kritiken är inte så ny som den verkar - i alla tider har konsumtionen kritiserats som slösaktig. I Yppighetens nytta granskas konsumtionskritikerna. Vilka är de historiska kopplingarna mellan ny och gammal kritik av överflödet? Vilket är sambandet mellan 1700-talets förbud mot kaffedrickande och dagens debatt om lyxiga handväskor?

 • Vatten till salu - Omslag

  Vatten till salu

  Fredrik Segerfeldt
  61 kr

  Över en miljard människor i världen har inte tillgång till rent och säkert vatten. De bor oftast i fattiga länder där vattendistributionen sköts av inneffektiva offentliga leverantörer. Nytänkande kring vattenhanteringen är en livsnödvändighet. De länder som släppt in privata aktörer i vattensektorn har kunnat ge många miljoner fler människor rent vatten på bekvämt avstånd.

 • Vad gick snett i Sverige? - Omslag

  Vad gick snett i Sverige?

  Nils-Eric Sandberg
  58 kr

  I denna bok, som publiceras både på svenska och engelska i samma volym, beskriver författaren den ekonomiska utvecklingen i Sverige sedan slutet av sextiotalet. Han jämför Sverige och Schweiz, som båda klarade sig undan kriget och som där för hade mycket goda förutsättningar att snabbt få igång en gynnsam ekonomisk utveckling efter kriget.

 • Tobinskatten - Omslag

  Tobinskatten

  Klas Eklund
  61 kr

  Begreppet "Tobinskatt", beskattning av valutahandel, har kommit att stå som symbol för rättvisa i den globala ekonomin. När många uttrycker oro över svängningarna på finansmarknaderna ligger det nära till hands att söka efter ett universalmedel för att lugna ner deras rörelser. Den svenska regeringens samarbetspartier har motionerat om en sådan skatt, och kravet på en Tobinskatt står också främst i Attac-rörelsens program.

 • Till världskapitalismens försvar - Omslag

  Till världskapitalismens försvar

  Johan Norberg
  39 kr

  Till världskapitalismens försvar är en passionerad berättelse om hur globaliseringen möjliggör frihet och ger människor chansen att ta makten över sina egna liv, främst i världens fattiga länder. Här bemöts på punkt efter punkt globaliseringsmotståndarnas kritik och påståenden.

 • Svenskornas företagsamma historia - Omslag

  Svenskornas företagsamma historia

  Anita Lignell Du Rietz
  198 kr

  Det finns en seglivad myt om att svenska kvinnor i princip inte arbetade innan välfärdsstaten kom till deras undsättning. Men det är fel. Kvinnor har alltid arbetat, alltid velat och alltid kunnat. Däremot har de inte alltid fått arbeta i den form de har velat eftersom både stat och fack tidvis har ställt upp hinder. Om detta har det varit märkligt tyst.

 • Svar till Karl-Henrik Robèrt - Omslag

  Svar till Karl-Henrik Robèrt

  Tor Ragnar Gerholm
  30 kr

  I Brev till Det Naturliga Steget granskade Tor Ragnar Gerholm de doktriner som den väletablerade miljöorganisationen Det Naturliga Steget bygger sin verksamhet på. Gerholm hävdade att Det Naturliga Stegets grundläggande teorier är oförenliga med marknadsekonomi och ett fritt näringsliv, samt att de leder till en genomgripande förändring av hittills varande samhällsordning enligt ett slags förment naturvetenskaplig fundamentalism.

 • Släng den här boken - Omslag

  Släng den här boken

  Jonas Frycklund
  59 kr

  Vad händer med det vi slänger? Miljörörelsen har väckt och drivit frågor som har lett till tekniska framsteg inom avfallshantering och återvinning. Detta har i sin tur minskat mängden skräp som hamnar på soptippar – trots att vi i dag är mer aktiva som konsumenter.

 • Skattjakten - Omslag

  Skattjakten

  Kurt Wickman
  61 kr

  Inom EU höjs nu röster för att skatterna skall harmoniseras, det vill säga att skattesatserna skall bli desamma i samtliga medlemsländer. Kraven bottnar i en rädsla för att hårt beskattade verksamheter och objekt skall flytta till lågskattemiljöer, vilket gör det svårare att upprätthålla en högskattelinje och en stor offentlig sektor. I stället för att sinsemellan tävla om att erbjuda den mest attraktiva miljön för produktiv verksamhet skall EU-länderna ha en gemensam linje. Trycket på förändringar skall minskas.

 • Skatterevolt pågår - Omslag

  Skatterevolt pågår

  Kurt Wickman
  158 kr

  Det pågår en skatterevolt i det tysta. Omfattningen och värdet på svartarbetet bara ökar. Företagen lokaliserar ut sina huvudkontor och forskningsavdelningar, och kompetenta och välutbildade personer flyttar utomlands för att få bättre betalt och gynnsammare skattelagstiftning. Till och med statliga svenska företag reagerar på de höga skatterna. När Posten sommaren 2001 sålde Postgirot gjordes det via ett holländskt dotterföretag i syfte att undkomma skatt på några hundra miljoner.

 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning