Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Biografier

 • Vårt levebröd – en bryggares memoarer - Omslag

  Vårt levebröd – en bryggares memoarer

  Jens Spendrup
  139 kr

  Här berättar Jens Spendrup sin historia om ett liv som bryggare i Sverige. Vårt levebröd är en berättelse om ett centralt stycke modern svensk näringslivshistoria. Det är också en levande skildring av hur företagandets villkor har sett ut i Sverige och hur de behöver förändras.

 • Torsten Gårdlund - Omslag

  Torsten Gårdlund

  Mats Lundahl, Bo Södersten
  247 kr

  Sina främsta insatser gjorde Gårdlund som ekonomisk historiker, essäist och biografisk författare. Inom ekonomisk historia publicerade han flera betydande monografier, men också flera arbeten om enskilda svenska industrier. Han var dessutom verksam som u-landsrådgivare och skrev tre böcker om utvecklingsproblematiken. Torsten Gårdlund var professor vid Handelshögskolan i Stockholm 1947-1963 och professor i internationell ekonomi i Lund 1965-1976.

 • Olof Palme - Omslag

  Olof Palme

  Claes Arvidsson
  149 kr

  "Socialdemokraterna är ett parti med framtidsvånda. De skulle behöva en partiledare som Olof Palme. Palme hade kvaliteter som numera saknas i s-topppen. Han var engagerad och engagerade. Däremot skulle socialdemokraterna behöva mindre av den politik som Palme stod för", sade författaren Claes Arvidsson vid boklanseringen januari 2007.

 • Nicolin - (Omslag)

  Nicolin

  Olof Ehrenkrona
  197 kr

  Nicolin - en svensk historia är ingen vanlig biografi. Det handlar om några omvälvande epoker i svensk nutid, med utgångspunkt från en av huvudpersonerna. Interiörer i näringslivet varvas med ekonomisk historia och ett flöde av tidsbilder från politik och samhälle. En lärobok om ledarskap och företagandets drivkrafter.

 • Magnus Gabriel

  Magnus Gabriel

  Gunda Magnusson
  120 kr

  Magnus Gabriel De la Gardie, greve till Läckö och Arensburg (och därefter Pernau), friherre till Ekholmen, herre till Hapsal och Helmet, till Höjentorp i Eggby socken, Mariedal i Ova socken, Magnusberg i Solna socken, Venngarn i S:t Olofs socken, Käggleholm i Ödeby socken, Magnushof etc etc... rikskansler, riksdrots, hovrättspresident, generalguvernör, överste, kammarherre, Uppsala universitets kansler etc etc... ansågs nog som ganska verkligt intellektuell av sina samtida ståndsbröder. Som talare och diplomat bilade han gärna konflikter till allas bästa, men slog inte gärna näven i bordet.

 • Förmögen till värdighet - Omslag

  Förmögen till värdighet

  Johan Hakelius
  100 kr

  Det som ger livet ett verkligt innehåll finns bortom utbud och efterfrågan, men ekonomins och samhällets uppbyggnad avgör om vi kan odla dessa värden. Wilhelm Röpke (1899--1966) vände sig mot centralisering och storskalighet, både inom ekonomi och politik. Han hade en stark tilltro till det civila samhället och förespråkade en marknadsekonomi med spritt ägande och självständiga medborgare. Utifrån sin övertygelse om människan som en andlig och moralisk varelse argumenterade han för en "tredje väg" som ratade kollektivism, men också en falsk och rotlös individualism.

 • Fritänkaren - Omslag

  Fritänkaren

  Nils-Eric Sandberg
  198 kr

  Bostadspolitikens fiende nummer ett! Så kallades Sven Rydenfelt sedan han 1947 som förste ekonom i landet började kritisera den då heliga hyresregleringen. Rydenfelt svarade att han såg detta som en hederstitel. Sven Rydenfelt (1911-2005) var den svenske liberalen. Han var universitetslektor i nationalekonomi i Lund och fick professors namn 1991. I en lång rad böcker och artiklar argumenterade han livet igenom mot regleringar och för individuell frihet - för den enskildes rätt att starta företag, att skapa, oberoende av statens makt. I sitt ekonomiska tänkande låg han decennier före sina kolleger - han hyllade och försvarade den skapande entreprenören.

 • Frihetens flämtande flamma - Omslag

  Frihetens flämtande flamma

  Mauricio Rojas
  59 kr

  På en kontinent präglad av socialistiska utopister till vänster och oligarkiska caudillos till höger, har Mario Vargas Llosa enträget och envetet kämpat för människans frihet och värdighet. Han förlorade presidentvalet i Peru, han har bespottats av frihetens fiender. Men liberalismens låga har aldrig slocknat. Mario Vargas Llosa är inte bara en av de stora latinamerikanska författarna. Han är också en av de stora liberala förkunnarna. År 2010 belönades han med Nobelpriset i litteratur.

 • Fagerberg - Omslag

  Fagerberg

  Carl-Johan Ljungberg
  50 kr

  Sven Fagerberg är känd för sin skarpsinniga roman- och essäkonst. I djärv skönlitterär form belyser han frihetens och självförverkligandets krav, och härleder ur dessa sin radikala kultur- och samhällskritik. Med verk som Kostymbalen, Svärdfäktarna och Revolt inifrån fick han rykte som avslöjare av förfallstendenser och maktsträvanden både inom stat och storföretagande. Med intellektuell öppenhet undersöker han skapandets processer, alltid utifrån sin egen erfarenhet som ingenjör och industriman. Koncentration, fantasi, rum för det oväntade behövs. Framgång utan riskvilja är omöjlig. Men djärvhet mognar först hos den chef som skolats i människobedömning. Den lärs via litteraturens, konstens och mytens bilder av livet och av dess möjligheter.

 • Ett liv för Baltikum - Omslag

  Ett liv för Baltikum

  Andres Küng
  209 kr

  Andres Küng är en av få som under Sovjettiden var övertygade om att Estland, Lettland och Litauen skulle bli fria igen. I sina journalistiska memoarer berättar han om frihetskampen och det politiska spelet bakom frigörelsen. Boken är en lärorik studie av samhällsutveckling och debattklimat på båda sidor om Östersjön. Men den är också en självutlämnande skildring av uppväxten som flyktingbarn i Sverige, den möjligen judiske fadern, moderns död och intriger i press, radio och TV. Det är som segrare han berättar sin historia, och segraren kan alltid vara förstående och förlåtande mot en del av dem som hade fel. Men Kung triumferar inte, han berättar med känsla , humor och engagemang om en dröm som slog in. Drömmen om ett fritt Baltikum.

 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning