Timbro Medieinstitut

Timbro medieinstitut (TMI) granskar medierapportering och analyserar mediernas utveckling. Utgångspunkten är att en offentlig sfär där tankar och åsikter fritt kan mötas gynnar en demokratisk samhällsutveckling.

Under lång tid har medierna kunnat erbjuda en sådan sfär genom ett system av normer, institutioner och organisationer. Nu är det systemet delvis i gungning. Medierna befinner sig i en period av snabba förändringar och stora utmaningar. Ny teknologi, nya vanor och nya marknader har förändrat förutsättningarna för journalistik och publicistik. Samtidigt som den tillgängliga informationsmängden växt sig större än någonsin ökar möjligheten både för journalister och konsumenter att välja bort den kunskap och de perspektiv som inte passar oss.

TMI försöker hitta nya perspektiv och finna svar på viktiga frågor. Hur påverkas vår offentlighet när gamla medieaktörer försvinner och nya tillkommer? När sociala medier tar över distributionen av nyheter? När journalistprofessionen försvagas? När de statliga Public service-företagen konkurrerar om samma läsare som privata aktörer? När medier intar en aktivistisk roll och driver politiska frågor? När fakta ses som föränderliga och subjektiva?

Kort sagt – TMI undersöker och diskuterar hur medierna kan och bör agera för att även i framtiden bidra till ett fritt och öppet samhälle.

TMI fokuserar särskilt på

Mediernas bevakning av företagande och näringsliv
Public Service roll i det nya medielandskapet
Medier och information ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Medieetik i praktiken – vad innebär egentligen begrepp som allmänintresse, opartiskhet och saklighet?

För att kunna utföra sin uppgift så bra som möjligt är TMI beroende av tips. Har du upptäckt en felaktig publicering? Har du själv drabbats av osaklig mediebevakning? Eller är du en journalist med förslag på ämnen att ta upp? I så fall – varmt välkommen att höra av dig! 

Andreas Ericson
E-post: andreas.ericson@magasinetneo.se
Telefon: 0701-479707

Kollektivavtal självklart för Corren

11 maj, 2015

Östgöta Correspondenten har rapporterat flitigt om konflikten mellan Linköpingsbageriet Ingeborgs och Livsmedelsarbetareförbundet. Facket satte Ingeborgs i blockad för att företaget inte vill teckna kollektivavtal för den enda anställda, som då skulle få 17 kronor mer i timmen. Blockaden startade två dagar efter att förbundet i ett pressmeddelande meddelat att avtalsrörelsen 2016 startat.

I ett tjugotal artiklar från slutet av mars, i papperstidningen och på corren.se, har tidningen först och främst intervjuat olika representanter för facket samt syskonen Mehdi som driver bageriet, och på senare tid lyft fram några aktörer som är kritiska till fackets agerande. I rapporteringen framstår det genomgående som självklart att ett företag ska ha kollektivavtal. Ett företag kan knappast vara seriöst om det inte tecknar kollektivavtal, verkar det som. Men faktum är att två tredjedelar av de minsta företagen I Sverige saknar kollektivavtal. Det visar en undersökning från organisationen Företagarna.

- I debatten kan man få uppfattningen att nästan alla företag har eller borde ha kollektivavtal. Men det är fel. De flesta små företag har inte kollektivavtal, säger Patrik Nilsson som är chef för politik, analys och opinion på Företagarna.

Kollektivavtalen är anpassade till större företags förhållanden, menar Företagarna, och för nya företagare tar det ofta flera år att bygga upp en verksamhet där dagens kollektivavtal fungerar. Företagarna skulle gärna se att kollektivavtalen blev mer flexibla så att de passade även för mindre företag.

- Det allvarligaste är när det ges bilden av att företag som inte har kollektivavtal skulle vara sämre än andra, fortsätter Patrik Nilsson. Vi talar om tusentals företagare som följer lagarna, som månar om sina anställda och som är seriösa på alla sätt. Utan dem skulle Sverige inte fungera.

Anna Lindberg är ansvarig utgivare för Östgöta Correspondenten och hon tycker att Corren lyckats balansera rapporteringen, med något undantag:  
- Möjligen kan det ligga något i kritiken, men jag tycker att vår rapportering i stort har varit balanserad. Vi har varit oerhört noga med att tala med företaget och få med deras perspektiv. Ett undantag kan vara artikeln om kollektivavtalens roll med en intervju med en forskare från Linköpings Universitet, säger Anna Lindberg.

Det normala är alltså att företag av Ingeborgs bageris storlek inte har tecknat kollektivavtal. Men inte någon gång har Corren undersökt den frågan. Det kan bero på de källor som Corren valt, där fackliga representanter och företagarna bakom Ingeborgs dominerar.

Syskonen Mehdi som driver bageriet får ofta komma till tals. De kritiserar fackets metoder och de argumenterar för att de inte har råd att betala högre löner. Helt klart framträder bilden av ett litet företag som ställs mot ett stort fackförbund.

När facket kommer till tals lyfter de ofta fram principerna bakom idén med kollektivavtal.

Men artiklar som lyfter fram företagarperspektivet ur en principiell synvinkel saknas. Exempelvis hur det är med små företag och kollektivavtalen. Är Ingeborgs bageri extremt eller är det normalt? Hur många företag och arbetsplatser skulle försvinna om alla tvingades till kollektivavtal?

- Där kan ju du ha rätt att vi kunde varit tydligare, säger Anna Lindberg. Corren har haft en tydlig linje på ledarplats, där facket kritiserats för att ge sig på ett litet företag. Det gör det extra viktigt att vara nyanserad på nyhetsplats så att rapporteringen inte lutar åt något håll.

Ett undantag är när Corren intervjuar ordföranden i den moderata studentföreningen Catarina Kärkkäinen, som menar att det finns många som tror på att företag kan bedriva seriös verksamhet ”utan fackets inblandning”. Även kommunalrådet Muharrem Demirok ger sitt stöd till Ingeborgs.

- När man är mitt inne i ett skeende på en tidningsredaktion är man ofta så fokuserad på de enskilda publiceringarna, menar Anna Lindberg. Det kan vara svårt att zooma ut ordentligt och se till helheten. Såhär i efterhand med lite distans kan jag hålla med om att kritiken till viss del är befogad, även om jag står för att vi har varit noga med att få med många infallsvinklar.

Anna Lindberg berättar att läsarreaktionerna varit många och polariserade:
- Det har varit extremt många läsare som hört av sig, och en del är upprörda för att vi tagit parti för facket och andra tvärt om för att vi gynnat företaget. Det säger något om Sverige idag att en sådan här historia engagerar så starkt.

 

MATS OLIN

Utvald artikel: 
Mer nyheter & kommentarer