Allmänt

ISBN:  978-91-7703-010-2
Sidor:  14

Cameron på irrvägar – fem felslut i Brexitdebatten

Författare:  Fredrick Federley
Publiceringsdatum:  19 februari, 2016

David Camerons förhandling om villkoren för det brittiska EU-medlemskapet går in i ett kritiskt slutskede. I rapporten “Cameron på irrvägar – fem felslut i Brexitdebatten” menar Fredrick Federley, Centerpartiets Europaparlamentariker, att den svenska regeringen har varit alldeles för tillmötesgående gentemot Storbritannien.

–  Ett EU utan Storbritannien vore en enorm förlust, men om EU gör avkall på sina grundläggande principer hotas hela EU-samarbetet i grunden, säger Fredrick Federley.

Han menar att de aktörer som värderar den fria rörligheten inte bör tillåta kompromisser med icke-diskrimineringsprincipen, den princip som säger att alla EU-medborgare ska behandlas lika.

  Karin Svanborg-Sjövall, vd på Timbro:
  
–  Storbritanniens förhandling blixtbelyser de utmaningar nationalstaten står inför. Just nu omförhandlas hela det europeiska medborgarskapet. Jag vill bevara den fria rörligheten, men socialförsäkringssystemen måste reformeras nationellt. EU är ingen stat, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Mer rapporter