Majoritet och mångkultur

Världen är på väg in i en ny folkvandringstid. För de europeiska välfärdsstaterna innebär det att målkonflikter som tidigare gömts undan nu blivit fullt exponerade. Fri rörlighet eller minskad välfärdsstat? Religionsfrihet eller sekularism? Jämställdhetsnormer eller minoritetsrättigheter?

Vi vet hur de dåliga alternativen ser ut: enklavisering och parallellsamhällen där majoritetssamhället abdikerat. Eller diskriminering och urholkad respekt för minoriteters rättigheter. En fungerande integrationsprocess på liberal grund förutsätter ett avståndstagande från såväl identitetspolitikens fokus på det särskiljande som en assimilationspolitik som slår över i majoritetsförtryck.

Men hur ser det goda alternativet ut? Hur värnar vi både sammanhållning och kulturell pluralism?

Det finns ingen nödvändig konflikt mellan svenskhet och invandring. Sverige är både en gammal nationalstat och ett ungt invandrarland. Både ett mångkulturellt samhälle och ett land med en stark majoritetskultur. Timbros utgångspunkt är att ett medborgarskap som bygger på – och erkänner förekomsten av – en svensk kultur är nyckeln till integrationsprocessen. Samtidigt behöver medborgarskapet uppvärderas med ett nytt socialt kontrakt som tydliggör villkoren för våra gemensamma rättigheter och skyldigheter.

Med dessa utgångspunkter omstartar vi nu vårt integrationsprogram. Vi gör det under rubriken ”Majoritet och mångkultur”. Detta program ska ur ett frihetligt perspektiv bland annat belysa följande frågor:

  • Vilket utrymme bör religionen tillåtas få i ett av världens mest sekulära länder, och vilka lojaliteter och grad av anpassning har ett pluralistiskt samhälle rätt att kräva av de som kommer hit?
  • Hur ska borgerligheten förhålla sig till statlig tvångsmakt och offentliga subventioner som verktyg för att tvinga fram sammanhållning?
  • Hur ska socialförsäkringssystem och arbetsmarknadsregleringar anpassas i en global tid när många människors relation med staten och enskilda arbetsgivare blir allt mer tillfällig?

Publicerat

Se seminariet "Integration i praktiken"

18 december, 2015
Den 16 december arrangerades seminariet "Integration i praktiken" på Timbro. Där diskuterades företagens roll för integrationen i Sverige. (SVT Forums sändning)

Halvdagskonferens: Integration i praktiken

onsdag, 16 december, 2015 - 08:30
Svenska företag spelar en nyckelroll för integrationen i Sverige. Den 16 december bjuder därför Eli Göndör, senior fellow hos oss och fil dr i religionshistoria, in till en konferens i de privata

Tunga opinionsbildare efterfrågar ny skattedebatt

21 maj, 2015
Alliansen övergav frågan om skatt som en moralisk fråga under sin andra mandatperiod. Nu efterfrågar tre tunga opinionsbildare och kommentatorer, Maria Rankka, Martin Borgs och Peter Santesson, en ny skattedebatt där de moraliska frågorna ställs i fokus.

Nystart för den moraliska skattedebatten

torsdag, 21 maj, 2015 - 12:00 till 13:00
KLICKA HÄR FÖR REFERAT Nyckelord : liberalism, reciprocitet, civil olydnad, rättvisa, värnskatt, preliminärskatt, marginalskatt, frihet, individualism, proletärliberalism, samhällskontrakt,

Jämlika Sverige

onsdag, 18 februari, 2015
Sverige har världens minsta löneskillnader och mycket små inkomstskillnader i relation till andra länder. Det visar Malin Sahlén, ansvarig på Timbro för arbetsmarknadsfrågor, i Timbros första briefing paper Jämlika Sverige som släpps i dag. – Varje år släpper LO sin rapport Makteliten där man målar upp bilden av en galopperande ojämlikhet. Men faktum är att Sverige är bland världens mest jämlika länder. Sverige är mer jämlikt i dag än vad USA var för 50 år sedan, säger Malin Sahlén.