Majoritet och mångkultur

Världen är på väg in i en ny folkvandringstid. För de europeiska välfärdsstaterna innebär det att målkonflikter som tidigare gömts undan nu blivit fullt exponerade. Fri rörlighet eller minskad välfärdsstat? Religionsfrihet eller sekularism? Jämställdhetsnormer eller minoritetsrättigheter?

Vi vet hur de dåliga alternativen ser ut: enklavisering och parallellsamhällen där majoritetssamhället abdikerat. Eller diskriminering och urholkad respekt för minoriteters rättigheter. En fungerande integrationsprocess på liberal grund förutsätter ett avståndstagande från såväl identitetspolitikens fokus på det särskiljande som en assimilationspolitik som slår över i majoritetsförtryck.

Men hur ser det goda alternativet ut? Hur värnar vi både sammanhållning och kulturell pluralism?

Det finns ingen nödvändig konflikt mellan svenskhet och invandring. Sverige är både en gammal nationalstat och ett ungt invandrarland. Både ett mångkulturellt samhälle och ett land med en stark majoritetskultur. Timbros utgångspunkt är att ett medborgarskap som bygger på – och erkänner förekomsten av – en svensk kultur är nyckeln till integrationsprocessen. Samtidigt behöver medborgarskapet uppvärderas med ett nytt socialt kontrakt som tydliggör villkoren för våra gemensamma rättigheter och skyldigheter.

Med dessa utgångspunkter omstartar vi nu vårt integrationsprogram. Vi gör det under rubriken ”Majoritet och mångkultur”. Detta program ska ur ett frihetligt perspektiv bland annat belysa följande frågor:

  • Vilket utrymme bör religionen tillåtas få i ett av världens mest sekulära länder, och vilka lojaliteter och grad av anpassning har ett pluralistiskt samhälle rätt att kräva av de som kommer hit?
  • Hur ska borgerligheten förhålla sig till statlig tvångsmakt och offentliga subventioner som verktyg för att tvinga fram sammanhållning?
  • Hur ska socialförsäkringssystem och arbetsmarknadsregleringar anpassas i en global tid när många människors relation med staten och enskilda arbetsgivare blir allt mer tillfällig?

Publicerat

Religionsundervisning i invandrarlandet Sverige

fredag, 10 februari, 2017 - 12:00 till 13:00
En av de integrationsutmaningar som Sverige står inför är hur vi bemöter människor som ser världen på ett annorlunda sätt. För att det mötet ska bli så bra som möjligt behövs det ett genuint intresse

Hur hanterar vi hederskulturen?

torsdag, 27 oktober, 2016 - 08:00 till 09:00
Barnäktenskap bland nyanlända, könsstympning och hård kontroll över kvinnors sexualitet. Förtryckande hederskulturer utgör på många sätt ett allvarligt hot mot individers frihet. Men var går gränsen

FULLSATT: Timbro Förlag och Fri Tanke: Jihadismen i Sverige

onsdag, 26 oktober, 2016 - 12:00 till 13:00
Vilka är de svenska IS-krigarna? Vad får dem att ge sig av för att kriga för IS och vad kan vi göra för att förhindra det? Terrorattentaten i Bryssel, Paris och Nice visar att den jihadistiska miljön

Rapportlansering: Människorna mellan stolarna

tisdag, 23 augusti, 2016 - 12:00 till 13:00
Alla har sett rubrikerna: människor som arbetar och kan försörja sig i Sverige, men ändå utvisas. Inte sällan handlar det om att de har tjänat någon hundralapp mindre än vad kollektivavtalen säger. I

Hur bryts radikaliseringen i Göteborgs utanförskapsområden?

onsdag, 7 september, 2016 - 12:00 till 13:15
Utanförskap blandat med religiös extremism. Fler jihadister har rekryterats i Göteborgs förorter än i någon annan del av Sverige. Hur organiseras religiös verksamhet i Göteborg? Och vad får det för

Mångkultur, tolerans och sexualitet – lärdomar från Indien

måndag, 30 maj, 2016 - 12:00 till 13:00
Som en del av området Majoritet och mångkultur bjuder Timbro in till ett lunchseminarium med Jerry Johnson, välkänd HBT-aktivist från Bombay, och Henrik Sundbom, ordförande för Svensk-Indiska Föreningen. Samtalet inleds av Eli Göndör.

(FULLSATT) DET SISTA MUSEET

torsdag, 12 maj, 2016 - 18:00
( FULLSATT ) För väntelista, maila info@timbro.se Ett fritt kulturliv är en av de allra starkaste krafterna för integration. Men vad händer när kulturen i stället blir ett instrument för att bekräfta

(FULLSATT) Sekularismens begränsningar och möjligheter

onsdag, 11 maj, 2016 - 08:30 till 10:00
(FULLSATT) Vad kan Sverige lära av Frankrike och Turkiet? Den kanske mest genomgripande förändringen av Sverige de senaste decennierna är en allt tydligare religiös mångfald. I vissa fall har det

(FULLSATT) Frihet till samvete

torsdag, 31 mars, 2016 - 18:00
Arbetsvägran eller moraliskt mod? Den 31 mars släpper vi boken "Frihet till samvete " av Susanne Wigorts Yngvesson